V rámci kraja dosiahli pekný úspech žiaci z Levoče

n 5.12.2015 8:00 - Levoča

V piatok 4. decembra sa v Prešove uskutočnil turnaj vo vybíjanej najmladších žiakov. Zúčastnilo sa ho aj družstvo žiakov zo Základnej školy Francisciho v Levoči.

Vyhlasovateľom súťaže bolo MŠ SR a SAŠŠ. Krajské kolo vo vybíjanej organizovalo ABC – Centrum voľného času z Prešova. Víťazi okresných kôl Prešovského kraja sa stretli v ZŠ Československej armády v Prešove. Hralo sa podľa platných pravidiel vybíjanej, systémom každý s každým.

Okres Levoča úspešne reprezentovali Tímea Dunčková, Viktória Pavlíková, Nina Matalíková, Emma a Simona Skurkové, Damián Dzurilla, Oliver Matalík, Juraj Kedžuch, Sebastián Mirga, Alex Čambal, Michal Pollák, Simon Melko a Filip Čonka zo ZŠ Francisciho. Po náročných zápasoch sa naša škola umiestnila na výbornom 3. mieste. Blahoželáme!

Text a foto: Zuzana Dovalová