Potrebujete pomoc v otázke práva?

n 2.12.2015 8:00 - Levoča

Centrum právnej pomoci má na Slovensku 14 kancelárií a jedenásť konzultačných pracovísk. Jedno z konzultačných pracovísk bolo otvorené aj v Levoči.

Centrum poskytuje právnu pomoc vo veciach občiansko-právnych, rodinno-právnych, pracovno-právnych, obchodno-právnych, v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v týchto veciach aj v konaní pred Ústavným súdom SR. Úlohou centra je poskytovanie právnej pomoci ľuďom, ktorí si ju nemôžu zabezpečiť sami.

Ide často o ľudí, ktorých príjmy sú také nízke, že si nemôžu dovoliť ani vycestovať za radou do vzdialenejšieho mesta

„Keď žiadateľ spĺňa podmienky nároku na právnu pomoc, centrum následne poskytne komplexnú právnu pomoc, ktorá môže mať formu od právneho poradenstva až po zastupovanie pred súdom právnikom centra alebo advokátom,“ vysvetluje právnik Stanislav Šturik.

Určite v každom meste či obci žijú občania, ktorí by radi využili služby centra právnej pomoci. Levočania nájdu Centrum právnej pomoci na prízemí v budove kina na Námestí Majstra Pavla.

Text a foto: (t.j.)