Harmoniková dvojica z Bánoviec

n 8.12.2015 17:35 - Bánovce nad Bebravou

Jedným z hudobných zoskupení pôsobiacich v našom regióne je aj skupina Duo Harmoniky, ktorá vznikla v januári 2015 oddelením od pôvodnej Heligón Partie. Ako už názov hovorí, obsadenie je dvojčlenné a tvorí ho základ bývalého zoskupenia heligonkárov.

Hudobný a spevácky prejav Petra Grmana poznajú mnohí aj vďaka legendárnej skupine Profil, v ktorej účinkoval takmer do konca deväťdesiatych rokov minulého storočia. V skupine Duo Harmoniky sa stará o spev, hru na akordeóne a hudobné podklady. Zároveň je aj umeleckým vedúcim. Jeho kolegom je Ivan Dúcky, ktorý hrá na heligónke. Repertoár tvoria prevažne ľudové piesne vo vlastných aranžmánoch, ako aj autorské piesne z dielne Petra Grmana.

Okrem hudby aj sprievodný program

Skupina nedávno nahrala dva nosiče, ktoré sú zároveň prierezom ich doterajšej práce. Okrem umelých piesní na nich možno nájsť známe ľudové piesne z celého Slovenska i Čiech. Skúšky mávajú v priestoroch Stanice technickej kontroly na Trenčianskej ceste. Duo Harmoniky možno počuť na štylizovaných programoch počas rôznych príležitostí v roku (MDŽ, Deň matiek, SNP, Úcta k starším či Vianoce), ďalej na oslavách miest a obcí, mítingoch, trhoch, výročných schôdzach, rodinných oslavách, firemných akciách či svadbách. V prípade svadieb okrem živej reprodukovanej hudby zabezpečujú aj starejšieho, odčepčenie a odobierky.

V uplynulom období absolvovali viacero úspešných vystúpení v širšom okolí nášho mesta (Dežerice, Rajčany, Duchonka), v máji sa zúčastnili známej Dežerickej cifrovačky. V našom meste sme ich mohli vidieť a počuť v septembri v časti Dolné Ozorovce na oslavách Dňa Slovenského zväzu zdravotne postihnutých. Pretože ich hudba je ľuďom veľmi blízka, mnohí by privítali, keby sa na kultúrnych podujatiach v našom meste objavovali aj častejšie.

Marek Kasala, foto: autor