Skauti prinesú Betlehemské svetlo

n 10.12.2015 8:20 - Prievidza

Skautskí dobrovoľníci budú už po 26.-krát roznášať na Slovensku Betlehemské svetlo. Plamienok odpálený v Bazilike Narodenia Pána v Svätej zemi sa už tradične dostane aj k ľuďom v Prievidzi a okolitých obciach na hornej Nitre.

Betlehemské svetlo bude vďaka skautom opäť dotvárať vianočnú atmosféru na Slovensku. Slovenskí skauti prevzali Betlehemské svetlo od rakúskych skautov po prvýkrát v roku 1990 vo Viedni a odvtedy ho každoročne distribuujú ľuďom po celom Slovensku.

Tradične ho odpaľujú na ekumenickej slávnosti vo Viedni, kam ho prinesie z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme Dieťa svetla – rakúske dievča alebo chlapec, ktorí toto vyznamenanie získali za svoje príkladné správanie a ochotu pomáhať druhým.

Betlehemské svetlo do Prievidze dorazí v sobotu 19. decembra podvečerným rýchlikom z Bratislavy. Prievidzskí skauti ho následne zanesú do zariadení pre seniorov a 23. decembra aj na mestský úrad. Na Štedrý deň si ho budú môcť odpáliť aj obyvatelia Prievidze a Bojníc na tradičných stanovištiach v oboch mestách a na vigílnych svätých omšiach.

Odpálenie svetla

Skauti a skautky rozdajú Betlehemské svetlo všetkým záujemcom v Prievidzi a Bojniciach na Štedrý deň medzi 13.00 a 14.00 hod. na týchto miestach: Dlhá ulica (potraviny, bývalý ABC market), Námestie slobody (Trojičný stĺp), Žabník (potraviny – Ulica Stavbárov), Necpaly (potraviny Pyramídy), Sever (Jednota – Ulica Nováckeho), Staré sídlisko (pri Magure), Zapotôčky (Jednota – Ulica Ondrejova), Bojnice (lekáreň Notre Dame), Bojnice (Kostol sv. Martina), Bojnice (Dubnica).

Okrem toho si Betlehemské svetlo môžete odpáliť na Štedrý deň aj po vigílnych svätých omšiach so začiatkom o 16.00 hod. pred týmito kostolmi: Farský kostol sv. Bartolomeja v Prievidzi, Piaristický kostol (Najsvätejšej Trojice), Farský kostol sv. Terézie z Lisieux (Prievidza-Zapotôčky), Kostol sv. Martina (Bojnice).

Betlehemské Svetlo nesie nadkonfesionálne posolstvo vychádzajúce zo základných ľudských hodnôt. Je to posolstvo pokoja, lásky, mieru, jednoty – spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia alebo či sú bez vyznania. Betlehemské svetlo sa odovzdáva odpálením plamienka zo sviečky na sviečku, z ruky do ruky medzi miliónmi ľudí.

„Naším cieľom je odovzdať plamienok z Betlehema čo najväčšiemu počtu ľudí, aby tento symbol ľudskej lásky, pokoja, jednoty a porozumenia zavítal počas týchto Vianoc aj k tým, ku ktorým sa doteraz nedostal. Tak, ako tento plamienok spája ľudí, chceme spojiť aj Prievidzu a celú hornú Nitru s ostatnými mestami na Slovensku a vytvoriť symbolickú reťaz Svetla,“ hovorí Alojz Vlčko, zborový vodca prievidzských skautov.

Začiatok tradície

Tradícia Betlehemského svetla v Európe vznikla v roku 1099, keď turecké mohamedánske kmene okupovali Svätú zem. Na výzvu pápeža Urbana II. európski rytieri zorganizovali križiacku výpravu do Palestíny a oslobodili Betlehem a Jeruzalem. Jeden člen výpravy, mladý muž z talianskeho mesta Florencia sľúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok z “večného” svetla, ktoré horí v Betleheme.

Svoj sľub dodržal a na Vianoce v roku 1099 sa vrátil do Florencie so zapálenou sviecou, ktorej plamienok pochádzal z Betlehema. Sviecu umiestnili v kostole a odtiaľ si ostatní obyvatelia Florencie brali svetlo do svojich domovov. Táto tradícia pretrváva dodnes a Betlehemské svetlo sa tak stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia.

Text a foto: (as)