Opäť sme privítali Mikuláša

n 7.12.2015 16:54 - Bánovce nad Bebravou

V adventnom období si spomíname na viacerých svätcov a svätice. Patrí k nim aj svätý Mikuláš, ktorý je patrónom všetkých vedcov, námorníkov, pekárov a hlavne detí. Tento maloázijský biskup sa stal známym vďaka viacerým legendám o svojej dobročinnosti. Mikuláš sa tento rok v našom meste zastavil 4. decembra.

Na námestí ho už čakalo množstvo detí spolu s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Ešte predtým však stihol na koči absolvovať jazdu mestom, ktorá začínala pri Základnej umeleckej škole (ZUŠ) D. Kardoša a jeho cieľom bolo Námestie Ľ. Štúra. Čakanie na Mikuláša deťom spríjemnili žiaci a pedagógovia ZUŠ, ako aj členovia folklórneho súboru Drienovček. Po ich vystúpení sa všetci dočkali príchodu vytúženého Mikuláša.

Spoločne s ním a s primátorom Mariánom Chovancom sa postarali aj o rozsvietenie vianočného stromčeka. O recitáciu, spev či priateľský rozhovor s Mikulášom malo záujem mnoho detí, ktoré boli za svoje výkony, odvahu a poslušnosť sladko odmenené. Mikuláš však dobre vedel, že poslušní boli aj tí menej odvážni, tak sa po vypočutí všetkých básní, piesní či iných pekných slov vybral aj medzi ostatné deti, aby im odovzdal drobné sladkosti zo svojich štedrých rúk. Kroky Mikuláša ďalej viedli do nemocnice na detské oddelenie a tiež do regionálneho bánovského rádia.

Návštevy svojho patróna sa dočkali aj neskôr narodení občania mestskej časti Dolné Ozorovce, ktorí sa zišli v kultúrnom dome v nedeľu 6. decembra. Najskôr si však všetci pozreli folklórne pásmo. No a po vystúpení súboru Drienovček sa už zjavil očakávaný Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi. Viacerí z nich našli odvahu a Mikulášovi zarecitovali básničku či zaspievali pesničku. Svojho patróna si v nedeľu pripomenuli aj deti z Malých Chlievan. Okrem toho sa v kostole zasvätenom svätému Mikulášovi konala detská svätá omša a v popoludňajších hodinách aj Mikulášsky koncert.

Marek Kasala, foto: autor