Počet pokusov o krádeže môže v zime narastať

n 8.12.2015 8:51 - Prievidza

Vo vchode bytového domu na sídlisku Kopanice obyvatelia zistili poškodenie dverí v pivničných priestoroch. Do spoločnej kočikárne sa niekto zrejme pokúsil vniknúť s použitím násilia, pričom došlo k poškodeniu dverí aj zárubne. Prípad objasňuje mestská polícia.

V poslednej dobe pribúda podobných prípadov, keď cudzie osoby prespávajú na chodbách a v priestoroch bytových domov. Neraz je s tým spojené aj poškodzovanie majetku.

„Zvýšený výskyt týchto prípadov súvisí s príchodom chladného počasia, keď bezprístrešné osoby v domoch hľadajú útočisko a možnosť stráviť noc či časť dňa v teple.Vo väčšine prípadov ide o osoby, ktoré sú značne pod vplyvom alkoholu, a preto nevyužívajú ubytovacie možnosti ponúkané mestom, podnapité osoby, ktoré vzhľadom na svoj stav nie sú schopné dopraviť sa do miesta bydliska alebo osoby, ktoré sa pokúšajú o krádež,“ informoval Ľubomír Pomajbo, náčelník Mestskej polície Prievidza.

Nepríjemný zážitok

Stretnutie podozrivého, páchnuceho a často nebezpečného indivídua na ceste k svojmu bytu určite nepatrí medzi príjemné zážitky. Nezriedka takíto návštevníci znečistia priestory domov, alebo sa pokúšajú o krádeže. Preto mestská polícia vyzýva občanov k obozretnosti.

„Vchody bytových domov a spoločných priestorov zatvárajte aj počas dňa, nielen v nočných hodinách, používajte moderné a bezpečné systémy uzatvárania vchodových dverí. Všímajte si cudzie, podozrivé osoby vo vchode či okolí domu, žiadajte susedov, aby zatvárali vstupné dvere. Bez overenia dôvodu vstupu nevpúšťajte do vchodu neznáme osoby,“ uviedol Ľubomír Pomajbo, ktorý na záver pridal jedno upozornenie.

Pokiaľ chcete vchodové dvere bytového domu uzamykať, je potrebné zabezpečiť systém núdzového otvorenia zamknutých dverí zvnútra bez použitia kľúča v prípade mimoriadnej situácie, ako je napríklad požiar alebo živelná pohroma. V opačnom prípade ide o porušenie zákona o požiarnej ochrane.

Text a foto: (as)