Ulica Bytče nesie meno po vychovávateľovi Imricha Turza

n 7.12.2015 10:49 - Bytča

V ďalšej časti seriálu na pokračovanie vám predstavíme osobu, ktorá sa skrýva za Ulicou Eliáša Lániho. Meno Eliáš Láni je vskutku veľmi známe, napriek tomu málokto vie, kto to bol.

Eliáš Láni sa narodil v Slovenskom Pravne v roku 1570. Vzdelanie nadobudol v Turci a na Spiši v Strážkach. Po vysvätení za kňaza v roku 1594 učil na škole, kde sám predtým študoval.

Bol vysokým hodnostárom evanjelickej cirkvi, vzdelanec, spisovateľ náboženskej literatúry a básnik. Písal pod pseudonymom Petrus Petschius.

Vychovávateľ Imricha Turza

V roku 1608 zomrel v Bytči evanjelický farár a hornotrenčiansky senior Ján Nosticius. Juraj Turzo preto pozval do Bytče Lániho, ktorý bol v tom čase seniorom Turčianskeho seniorátu.

Láni sa tak stal dvorným kazateľom a dôverníkom Juraja Turza, vychovávateľom jeho syna Imricha a seniorom Hornotrenčianskeho seniorátu.

Venovaný katechizmus

V roku 1610 ho dokonca Žilinská synoda zvolila za superintendenta pre Oravskú, Liptovskú a Trenčiansku stolicu. Počas svojej činnosti v synode vykonal vizitáciu až v 105 cirkevných zboroch a ordinoval 55 evanjelických farárov.

Spolu s ďalšími dvoma superintendetmi preložil Lutherov Katechizmus a venoval ho rodine Turzovcov, ktorí ho vydali aj knižne.

Lániho dielo

Tvorba Eliáša Lániho bola ovplyvnená jeho činnosťou. Napísal rôzne náboženské polemické spisy, duchovné piesne a básne. Známe sú napríklad Hospodine, ochránce náš, Ač mne Pán Bůh ráči strestati a iné. Hoci z jeho básní sa zachovalo len málo, považuje sa za významného predstaviteľa slovenskej barokovej poézie.

Eliáš Láni sa po celý svoj život snažil o organizované zjednotenie evanjelickej cirkvi v Uhorsku. Zomrel 5. novembra 1618 v Bytči.

Text a foto: Iveta Madigárová