Adventné sviečky sa opäť rozhoreli

n 6.12.2015 16:49 - Bánovce nad Bebravou

Všetkým kresťanom sa nedávno začal nový liturgický rok. Jeho prvým obdobím je advent. Jeho názov pochádza z latinského slova adventus, čo znamená príchod. V skratke možno povedať, že ide o čas duchovnej prípravy na Vianoce.

Najtypickejším symbolom adventu je adventný veniec so štyrmi sviečkami reprezentujúcimi štyri adventné nedele, zároveň však aj vieru, pokoj, radosť a lásku. Tradíciu zapaľovania adventných sviečok si od minulého roka spoločne pripomínajú aj občania mestskej časti Dolné Ozorovce, ktorí si pre túto príležitosť pripravujú špeciálny veľký adventný veniec. Jeho základom je kovová konštrukcia, ktorú vyhotovil Jaroslav Oravec.

Zhotovenie venca bolo aj tento rok v réžii členov Klubu dôchodcov, ktorí sa za týmto účelom zišli koncom novembra. Najskôr bolo potrebné narezať čečinu, ktorú potom pripevnili k spomínanej konštrukcii. Neskôr bol veniec dozdobený umelými ružami a stuhami. Na zapálení prvej adventnej sviečky sa zišli v nedeľu, 29. novembra. Odvtedy sa schádzajú každú nedeľu. Každé stretnutie je spojené so sviatočným slovom, spevom adventných piesní a spoločenským posedením v kultúrnom dome. Organizačne sa pod tieto aktivity okrem Klubu dôchodcov podpisuje i občiansky výbor.

Prvú i druhú adventnú sviečku zapálila jeho predsedníčka Mária Peťovská. Spomínaný adventný veniec možno nájsť v prírodnom areáli pred miestnym kultúrnym domom. Členovia Klubu dôchodcov však pripravujú aj veľké vianočné stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 21. decembra. Klubová spevácka skupina už tradične nacvičuje pásmo krásnych vianočných piesní a hovoreného slova, s ktorým jej členovia vystúpia na niektorých vianočných podujatiach v našom meste a jeho blízkom okolí.

Adventný veniec v Dolných Ozorovciach však nie je v tomto roku v našom meste jediný. V sobotu 28. novembra po prvýkrát veriaci zapálili prvú adventnú sviečku aj na venci nachádzajúcom sa na námestí zboku farského kostola pri Mariánskom stĺpe. Viacerí z občanov možno vnímajú zapaľovanie adventných sviečok ako počítanie času do Vianoc, no ich prvoradý význam je práve duchovný.

Marek Kasala, foto: autor