Oslávili šesťdesiate piate výročie založenia

n 5.12.2015 16:39 - Bánovce nad Bebravou

Sídlo poľovníckeho združenia (PZ) Bukovina sa nachádza v údolí a na južných svahoch Strážovských hôr. V miestach, kde nájdete krásu hôr a miesto na turistiku.

Ešte na začiatku 15. storočia pridelil Ctibor z Beckova, ktorému tento kraj patril, každému osadníkovi 2 ha pôdy, aby sa o ňu staral a dorábal si na nej plodiny potrebné k životu. A veru starali sa. Veď ešte v druhej polovici minulého storočia sa na JRD Kšinná dopestovalo najviac z celej uhrovskej doliny. Dnešní nájomní prevádzkovatelia nechávajú väčšinu poľnohospodárskej pôdy ležať ľadom, čo nie je len ich chybou, ale dobou, v ktorej žijeme. Pokosia iba tú časť, za ktorú získajú príjmy z dotácií a ostatná časť zarastá tŕním a kríčím. Otázka znie – do kedy?

Toľko na úvod do obrazu života poľovníckeho združenia Bukovina, ktoré za 65 rokov prešlo dlhým obdobím vývoja zmien aj rozvoja. Určite nešlo všetko ako po masle. Nedá sa všetko opísať, ale skúsime retrospektívny pohľad na jedno desaťročie činnosti, a to osemdeiate roky minulého storočia. Je za tým veľa potu na tvári a na chrbte pri vykonávaní brigádnickej činnosti v poľnohospodárstve, zveľaďovaní lesov, verejnoprospešnej práce, kultúrno-spoločenskej činnosti a organizovaní tanečných zábav spojených s výstavou poľovníckych trofejí pri chutnom poľovníckom guláši. Treba pripomenúť aj prevedenú propagačnú činnosť, výchovu mládeže a dospelých. V týchto rokoch vykonával svoju činnosť aj krúžok mladých priateľov poľovníctva.

V tom čase boli premietané filmy pre verejnosť zdarma. Ich obsah bol zameraný na získavanie mladých ľudí s pozitívnym vzťahom k prírode, jej ochrane a všetkého živého. Nie sú to len frázy. Bola to skutočnosť spojená s reálnou činnosťou a vydretou pozitívnou pozíciou vo vzťahu k verejnosti a širokému okoliu. Na poľovnícke zábavy prichádzali v tom čase stovky mladých aj starších ľudí zo širokého okolia.

Cieľom nie je nijaký výchovný referát, ale odkrytie jednej stránky poľovníckej knihy z minulosti, ku ktorej sa dnešní mladí poľovníci tak ľahko nedostanú a ktorá určite nie je žiadúca pre niektorých zbohatlíkov a majiteľov ľahko získaných poľovných revírov. Samozrejme, nie všetkých je možné hádzať do jedného vreca.

Bohatá činnosť poľovníkov

PZ Bukovina Kšinná odkrýva jednu stránku života tejto spoločnosti a to 80-te roky. Za toto obdobie odpracovalo 21 členov v poľovníckej činnosti 16 170 hodín + (hodiny lovu, ošetrenie diviny a predaj-služba občanom).

Na jednotnom roľníckom družstve odpracovali 2 200 hodín + (naloženie a odvoz repy do 39 vagónov, zveľaďovanie obce), čo vyplývalo zo socialistického záväzku Národného frontu. 940 hodín sme odpracovali na poli kultúrno-spoločenskej činnosti a 1 960 brigádnických hodín pri pomoci lesnému hospodárstvu vysadili 10 800 lesných stromkov. V roku 1980 postavili a zakryli (21 členov a traja kandidáti) poľovnícku chatu.

No a popri tejto práci veľká ťarcha starostí o ich rodiny zostávala na ich nežných polovičkách. Nezabudli ani na ne. Usporadúvali spoločenské zájazdy po Slovensku i Morave, ako aj spoločné posedenia s darčekmi pri príležitosti MDŽ. A čuduj sa svete, na týchto akciách dokázali horskí chlapci prednášať svojim ženuškám nežné lyrické básne. A ženušky so slzami v očiach tak zabúdali aj na prešľapy, ktoré sa podarili chlapom pri samostatných poľovníckych posedeniach. Bolo ich veru dosť.

Lovu zdar

V minulosti si poľovníci kúpili budovu s veľkým mrazákom, ktorá im slúži ako poľovnícky dom s rôznorodým využitím. Veríme, že naši predchodcovia, ktorí sedia okolo Diany (bohyne lovu) v poľovníckom nebi, môžu byť pri pohľade zhora hrdí na svojich pokračovateľov. Nenechali spustnúť dielo, ktoré slúži k ušľachtilým úlohám poľovníctva. Dali tomu pekný interiérový šat.

Zdá sa, že aj v dnešnej dobe je v našom združení väčšina mladých, ktorí to myslia s poľovníctvom v takom duchu, ako tí, ktorí už nie sú medzi nami. Zaželajme poľovníkom združenia Bukovina Kšinná pri príležitosti ich výročia veľa úspechov do ďalších rokov s myšlienkou alebo mottom: „Zveľaďuj, chráň a potom lov.“ Lovu zdar!

Stanislav Vavro, foto: autor