Poľovníci môžu poľovať ďalších pätnásť rokov

n 3.12.2015 16:18 - Bánovce nad Bebravou

Poľovnícke združenie (PZ) Chválov Veľké Hoste organizovalo na konci novembra konský povoz obcou s posedením pri poľovníckom guláši a ľudovej muzike.

„Náš revír má celkovú výmeru 1 574 ha. Práva poľovníctva vykonávame na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve štátnych lesov, pozemkového fondu a občanov obce, ktorí vlastnia ornú pôdu,“ vysvetľuje predseda PZ Chválov Ľuboš Filo. Hlavným druhom v revíri je srnčia, pridruženou je diviačia a jelenia zver. Pred koncom roka sa domácim poľovníkom podaril splniť plán lovu zveri na tento rok.

„Zo srnčej zveri sme ulovili 7 kusov srncov, 9 kusov sŕn. Ďalej dvadsaťštyri kusov diviačej zveri, 3 kusy jeleňa. Vysokej zveri sme zatiaľ ulovili 17 kusov z plánovaných devätnástich,“ povedal Filo. „V poľovnom združení máme 21 členov a jedného čakateľa,“ povedal tajomník PZ Jaroslav Mondok. Najstarším členom poľovného združenia je bývalý lesník Gustáv Kučerka (72) zo Šišova.

Konský záprah

V sprievode harmoniky sa vydali poľovníci na konskom povoze naprieč dedinou. Na priedomí rodinných domov ich čakali spoluobčania, ktorí si s nimi pripíjali domácou pálenkou. „Toto ešte v našej dedine nebolo. Touto spoločenskou akciou sme sa chceli poďakovať vlastníkom pozemkov a urbarníkom, ktorí nám podpísali nájomné zmluvy na obdobie 15 rokov,“ povedal predseda poľovníckeho združenia Filo.

Právo poľovníctva možno vykonávať len na poľovných pozemkoch, ktoré obvodný úrad uznal za poľovný revír. Poľovníci tak môžu ďalších 15 rokov loviť a chrániť zver.

Poľovnícky guláš

Po návrate do kultúrneho domu si občania obce, pozvaní hostia a poľovníci pochutnávali na kvalitnom poľovníckom guláši v sprievode ľudovej muziky. „Veľký podiel na organizovaní tejto vydarenej akcie má aj náš člen Štefan Adamička,“ dodal uznanlivo tajomník Jaroslav Mondok. „Do poľovného združenia som prišiel ako mladý lesník. V združení som vykonával pokladníka 23 rokov. Dostal som aj českého fúzača, ktorý prešiel jarnými skúškami,“ povedal Gustáv Kučerka. „Veľmi si vážim, že tvoríme výbornú partiu. Sme voči sebe tolerantní, spolu sa vždy tešíme z úspechu toho druhého a ja som dostal od združenia aj úľavy na brigádach,“ dodal s úsmevom na tvári nastarší poľovník.

Stanislav Vavro, foto: autor