Stromček už svieti - rozsvietil ho Mikuláš zázračnou palicou

n 8.12.2015 16:06 - Bytča

V sobotu 5. decembra zavítal do nášho mesta svätý Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi. Populárnu a už tradičnú akciu zorganizovalo mesto Bytča v spolupráci s Centrom voľného času v Bytči.

Celý program bol venovaný hlavne najmenším a začal sa už o 15.30 hod. v dome kultúry rozprávkovým predstavením O Červenej čiapočke. Divadlo pre deti pripravili členovia divadelného krúžku z centra voľného času.

Po predstavení prišiel očakávaný Mikuláš, v sprievode krásnych anjelikov a nezbedných čertov, ktorý rozdal prítomným detičkám balíčky.

Prišiel na voze

Ďalej program pokračoval na Námestí Slovenskej republiky, kam Mikuláš prišiel na voze ťahanom koňmi v sprievode svojich pomocníkov a pána primátora.

Okolo 17.00 hod. Mikuláš dotykom svojej čarovnej palice rozsvietil veľký vianočný stromček na námestí. Následne sa presunul na pódium, kde ho privítali moderátori z divadelného krúžku Dramaťáci Základnej umeleckej školy Bytča.

Primátor Miroslav Minárčik privítal všetkých rodičov aj s detičkami a všetkým poprial krásne vianočné sviatky. Po krátkom príhovore Mikuláša nasledovala dlho očakávaná chvíľa a deťom boli odovzdané ich balíčky. Niektoré odvážne detičky Mikulášovi dokonca aj zaspievali.

Text a foto: Nina Gelatková