Kreatívne projekty z dejepisu

n 10.12.2015 8:46 - Považská Bystrica

Športovci radi považujú dejepis za nudný a zbytočný predmet. Tieto povery sme sa rozhodli v triede 5. B na Základnej škole SNP v Považskej Bystrici vyvrátiť.

Žiaci si napriek svojim športovým aktivitám a množstvu povinností za pomoci rodičov a triedneho učiteľa pripravili naozaj skvelé projekty, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani naši deviataci. Projekty mali znázorňovať trojrozmerný model pravekého osídlenia.

Vychádzať mali zo svojich poznatkov a vedomostí, ktoré nadobudli v uplynulých dňoch na hodinách dejepisu. Cieľom projektov bolo oživiť vyučovací proces a zaujímavou formou povzbudiť ich záujem o históriu našich predkov v dávnej minulosti.

Cieľ sa podarilo splniť na výbornú a žiaci vytvorili naozaj pekné a plnohodnotné modely, z ktorých tie najlepšie budú slúžiť ako netradičné učebné pomôcky aj pre ostatných žiakov našej školy.

Text a foto: Michal Bajzík