Do centra pribudlo nové ihrisko

n 10.12.2015 8:42 - Považská Bystrica

Ešte počas leta začalo mesto s revitalizáciou priestoru priamo v centre mesta. Počas uplynulých mesiacov mesto realizovalo práce na úpravách terénu, samotnej fontány, vzniklo aj nové detské ihrisko. V budúcom roku by sa obyvatelia mesta mali dočkať aj priestoru pre psičkárov či nového pódia pre kultúrne podujatia.

„Od letných mesiacov prebehli viaceré betonáže, povrchové úpravy terénu, pracovalo sa taktiež na technologickej časti fontány, rekonštrukcii rozvodov a príslušných rozvádzačov. Dokončujú sa práce na šachte a čerpadlách. Pôvodne sa plánovalo použiť staré potrubie, pre zlý stav bolo však nutné ho nahradiť novými. Kvôli plánovanému objemu vody sa tiež musela vytvoriť nová šachta. Taktiež tu bude úpravňa vody, aby neprichádzalo k jej znečisťovaniu a kontaminácii. Zrekonštruoval sa tiež obklad fontány a prebiehajú elektroinštalačné práce potrebné k rekonštrukcii a rozšíreniu nasvietenia fontány. Pribudne tiež osvetlenie peších trás a hudobného pavilónu,“ opísala práce hovorkyňa mesta Iveta Kováčiková.

Plánujú pokračovať

Reštaurátorské práce sa začali na súsoší holubíc, ktoré sú umeleckým dielom a podliehajú autorským právam. Práve tento prvok sa rozhodlo mesto zachovať. Deti sa môžu tešiť na nové ihrisko.

„Rozbehnutá je realizácia detského ihriska v priestore medzi Domanižankou a kinom Mier na pôvodnej zelenej ploche. Zrealizovala sa tu podkladová plocha pre umiestnenie hracích prvkov, dopadovou plochou bude gumená dlažba. Ihrisko bude vhodné pre viaceré vekové kategórie v rozhraní 3 až 10 rokov. Vybudované budú tiež chodníky, ktoré ihrisko napoja na okolité pešie komunikácie z troch strán,“ uviedla hovorkyňa.

Ako tiež uviedla, v tomto roku mesto do revitalizácie centrálnej mestskej zóny investovalo približne 150 000 eur. „V ďalšom roku sa plánuje s prácami pokračovať v súlade s možnosťami rozpočtu mesta. Uvažuje sa o vytvorení workoutového ihriska, riešiť sa tiež bude priestor pre psičkárov,“ doplnila.

Text a foto: (kava)