Požehnali symbol Vianoc

n 14.12.2015 8:33 - Považská Bystrica

Štyri týždne adventu symbolizujú aj štyri sviečky na adventnom venci. Ak tento symbol nechýba ani u vás doma, horí na ňom už druhá sviečka.

Prvá adventná nedeľa patrila v kostoloch a kaplnkách po celom Slovensku už tradične posväcovaniu adventných vencov. Inak tomu nebolo ani v Považskej Bystrici, kde veriaci priniesli tento symbol vianočného času aj pred oltár v Kostole návštevy Panny Márie.

Hlbší význam

Desiatky vencov posvätil správca farnosti Pavol Mazúch. Pre mnohých je adventný veniec len dekoráciou, súčasťou vianočnej výzdoby. Jeho význam je však oveľa hlbší. Symbolizuje večnosť Boha, nesmrteľnosť duše a večný život v Kristovi.

„Na prvú adventnú nedeľu sme požehnali vence aj v našom kostole. Je to o to radostnejšie, že začne rok milosrdenstva. Advent nám pripomína milosrdenstvo, otvorené srdce. Aj na našom hlavnom oltári má Panna Mária aj Ježiš otvorenú náruč, a práve to otvorené srdce symbolizuje milosrdenstvo. Aby sme nezostali v tme, ale zapálili aspoň malé svetlo,“ uviedol.

Aktivity pre najmenších

„Počas adventného obdobia farnosť v našom meste okrem sviatosti zmierenia a svätých omší pripravuje aj viaceré aktivity pre tých najmenších. Deti sa môžu zúčastniť adventných svätých omší – rorátov. Kto príde, dostane obrázok strážcu svetla, každý deň iný, z ktorého si postupne vytvorí štít zopnutý sponou a nakoniec bude vyhodnotenie. Aj pre dospelých je vhodné navštevovať tieto adventné sväté omše. Budeme totiž preberať biblické postavy, Starý zákon, ktorý je obyčajne menej známy, ale bohatý na poučenie,“ uviedol správca farnosti.

Obdobie adventu je prvou časťou liturgického roka a obdobím duchovnej prípravy pred narodením Ježiša Krista.

Text a foto: (kava)