Kurz lezenia prilákal aj nováčikov

n 2.12.2015 8:19 - Považská Bystrica

V sobotu 28. novembra sa v skorých poobedných hodinách uskutočnil kurz lezenia na lezeckej stene v HK Manín v Považskej Bystrici so zameraním na bezpečnosť pri lezení.

Kurz bol určený pre verejnosť a osoby staršie ako 12 rokov a bol bezplatný. Zúčastnilo sa ho približne 20 ľudí v rôznom vekovom rozhraní. Na začiatku skúsený inštruktor rozprával o pravidlách pri lezení na lezeckej stene, postupne prebral témy ako naviazanie, istenie, cvakanie lana, viazanie uzlov.

Dôležitá je najmä bezpečnosť

Veľká pozornosť bola venovaná i bezpečnosti, pretože lezenie je krásne, ale nebezpečné. Vyžaduje si 100 percentnú pozornosť a koncentráciu. Podľa pravidiel môžu návštevníci steny do 15 rokov samostatne liezť iba na bouldrovke a na stene len v sprievode dospelej osoby s absolvovaným základným kurzov.

Návštevník nad 15 rokov sa musí preukázať osvedčením o úspešnom absolvovaní základného kurzu v akreditovanej horoškole. Po lekcii inštruktora si mohli návštevníci s pomocou skúsených inštruktorov vyskúšať lezenie po stene s rôznym stupňom záťaže. Kurz trval vyše dvoch hodín, pretože záujem návštevníkov bol skutočne veľký.

Text a foto: Lenka Drgoncová