Deň jazykov deti zaujal

n 1.12.2015 8:14 - Považská Bystrica

Žiaci na Základnej škole Slovenských partizánov mali možnosť prežiť posledný novembrový deň v znamení cudzích jazykov. Menší sa s jazykom oboznamovali, väčší rozprávali aj tvorili.

„Deň jazykov sme na našej škole organizovali na základe výzvy podporovať u detí výučbu prostredníctvom tematického dňa. Aktivity sme orientovali podľa ročníkov. Na prvom stupni sme sa zamerali na angličtinu, keďže sa učia len tú. Najmenší pozerali anglické rozprávky, zoznamovali sa s rozprávkovými postavami v angličtine, mesiacmi, dňami v týždni, štvrtáci už robili projekty o anglicky hovoriacich krajinách. Na druhom stupni máme jazykov viac, preto boli aktivity zamerané okrem angličtiny aj na ruštinu a nem-
činu,“ uviedla Sylvia Hudíková, vedúca predmetovej komisie jazykov.

Zaujímavé aktivity

Žiaci piateho ročníka mali tému jedlo. Učili sa nielen názvy jedál, prísad a kuchynských pomôcok, ale aj slovesá, ktoré sú potrebné v kuchyni pri varení. V praktickej časti varili konkrétne jednoduché jedlá a vyrábali chuťovky, nátierky. Tancom a spevom vnímali cudzí jazyk šiestaci, ktorí sa učili text a jednoduchú choreografiu tanečnej skladby.

„Myslím, že akcia sa vydarila. Deti vymýšľali, tvorili, učili sa nové veci a popritom sa skvele zabávali,“ zhodnotila aktivitu angličtinárka Veronika Svrčková. Starší žiaci v kreativite nezaostávali. Robili netradičného turistického sprievodcu.

Tu si triedy vyberali krajinu, o ktorej sa snažili čo najviac povedať v jednom z vyučovacích jazykov. Deviatakov bavilo natáčanie videí – krátkych konverzácií zo zahraničných seriálov. Počas celého dňa sa snažili žiaci s učiteľmi vytvoriť čo najzaujímavejšie veci, ktoré potom spoločne na posledných hodinách prezentovali pred ostatnými.

Text a foto: Peter Lengyel