Spolupráca škôl úspešne pokračuje

n 9.12.2015 8:00 - Kysucké Nové Mesto

Už niekoľko rokov funguje medzi Strednou školou internátnou z Kysuckého Nového Mesta a Odborným učilišťom a Praktickou školou v českom Hlučíne výborná spolupráca formou výmeny  žiakov a obojstranným rozšírením praktických skúsenosti v oboroch, ktoré sa na obidvoch školách vyučujú.

Medzi žiakmi tak dochádza k spoznávanou nových ľudí, ale aj k prevereniu a porovnávaniu skúseností, ktoré raz využijú vo svojom zamestnaní. Aj tento rok sa kysuckej školy z učebných odborov murár a maliar zúčastnili pracovného stretnutia v Hlučíne. Tamojšie vedenie školy tak privítalo v novembri z každého učebného odboru dvoch žiakov a majstra odbornej výchovy.

Odborné učilište a Praktická škola v Hlučíne vyučuje odbory ako cukrár, pekár, maliar, natierač, murár, kuchár, predavač, ošetrovateľ a ďalšie. Kysuckých murárov SŠI z Kysuckého Nového Mesta tento rok reprezentovali učni Dušan Bačinský z 1.B a Radoslav Nečeda z 2.B triedy spolu so svojím majstrom odbornej výchovy Martinom Korduliakom. Spoločne s českými priateľmi si precvičili prácu na sadrokartónovom podhľade, keď naberali skúsenosti v montovaní sadrokartónových dosiek na strop budúcich učební.

Oboznámenie s materiálom a náradím

Druhý deň si vyskúšali tmelenie spojov. Získali praktické skúsenosti a viac sa oboznámili s materiálom a náradím, ktoré pri svojej práci využívajú ich českí „kolegovia“. Z učebného odboru "maliar" podobné skúsenosti pod vedením majstra odbornej výchovy Bc. Ondreja Tomaščina získavali žiaci Ján Kaluža z 3.D a Marek Piesecký z 1.B triedy. Vyskúšali si rôzne druhy maliarskych techník a ich hlavnou úlohou bolo zväčšenie obrazca v sieti. Popri tom si vyskúšali linkovanie, kresbu mramoru, plastickú modeláciu.

Prospešná aktivita

Po skončení práce si Kysučania spoločne pozreli aj mesto Hlučín a v športovej hale si zmerali sily v bowlingu. „Rád by som poďakoval vedeniu obidvoch učilíšť za umožnenie tejto obojstranne prospešnej aktivity, už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s partnermi, ktoré sa pre zmenu uskutoční na našej škole,“ povedal k výmene žiakov Ondrej Tomaščin, hlavný majster odbornej výchovy.

Text a foto: Mária Ďuranová