Na koncerte zazneli tóny historického čembala

n 28.11.2015 15:01 - Nové Mesto nad Váhom

Priaznivci vážnej hudby si prišli na svoje v utorok 24. novembra na ďalšom večernom koncerte, na ktorom si vypočuli skladby hudobných skladateľov Georga Philippa Telemanna, Johanna Joachima Quantza, Josepha Haydna a Carla Philippa Emanuela Bacha v podaní popredných interpretov.

Podujatie zorganizoval Klub priateľov hudby pri Mestskom kultúrnom stredisku (MsKS) v Novom Meste nad Váhom v rámci jesenného abonentného cyklu. V akusticky perfektnom a zároveň príjemnom prostredí výstavnej siene MsKS sa poslucháčom predstavila flautistka Ivica Gabrišová, Agi Ferienčíková hrou na historickom hudobnom nástroji čembalo a mladé sláčikové kvarteto Varga Quartett v zložení Pavol Varga (1. husle), Katarína Veselská (2. husle), Roman Rusňák (viola) a Michal Haring (violončelo).

Predstavuje nový štýl

Kvarteto vzniklo na pôde konzervatória v Bratislave v roku 2007. Na slovenskej hudobnej scéne predstavuje nový štýl a je taktiež nevšedným prínosom pre slovenské interpretačné umenie. Umelci si vytvorili svoj vlastný nový interpretačný štýl.

Repertoár sláčikového kvarteta je celkom rozsiahly, zahŕňa komorné skladby z obdobia baroka, klasické sláčikové kvartetá z  obdobia klasicizmu a romantizmu a aj moderné kvartetá súčasnej hudby. Flautistka Ivica Gabrišová, poslucháčka Konzervatória v Bratislave absolvovala niekoľko recitálových vystúpení vrátane absolventského celovečerného koncertu.

Vďaka dlhoročnému štúdiu v Salzburgu sa jej podarilo nadviazať spoluprácu s tamojšími početnými ansámblami. Účinkovala na viacerých hudobných festivaloch doma i v zahraničí. Jej aktivita sa rozvíja súčasne vo viacerých sférach, v sólistickej, komornej oblasti a príležitostne aj s väčšími obsadeniami v hudobných telesách.

Používanie čembala

Prvé zmienky o používaní čembala sú zo začiatku 14. storočia. Rozmach a pokrok vo vývoji nástroja nastal koncom 16. storočia. Koncom 18. storočia v súvislosti s nástupom používania klavíra začalo čembalo postupne strácať na význame. V súčasnosti sa využíva na komorných podujatiach.

Text a foto: (sm)