Slávnostne ocenili novomestkých divadelníkov

n 30.11.2015 14:47 - Nové Mesto nad Váhom

Pri príležitosti 145. výročia Stálej divadelnej ochotníckej scény (SDOS) v Novom Meste nad Váhom sa v nedeľu 22. novembra uskutočnili veľkolepé oslavy v Mestskom kultúrnom stredisku. Na podujatí bolo odovzdané ocenenie jednotlivcom, novomestským divadelným ochotníkom, udelené Národným osvetovým centrom v Bratislave.

Program sprevádzali umeleckým slovom, spevom a hudbou členovia SDOS a nechýbala prezentácia dokumentu činnosti novomestských ochotníkov za obdobie rokov 2010 až 2015. Autormi prezentácie sú vedúci SDOS Mária Kubovicová a Štefan Psotný.

V programe účinkovali: Patrícia Beličková, Nina Šípková, Martina Pastorková, Simona Horňáková, Miriam Ochodnická, Emma Zemanovičová a Oľga Nápokyová. Podujatia sa zúčastnili aj viceprimátorky mesta Kvetoslava Hejbalová a Viera Vienerová.

Odovzdané ocenenie jednotlivcom

Pocta Národného osvetového centra bola udelená recitátorke Daniele Arbetovej za aktívnu činnosť v divadelnom ochotníckom dianí a za iniciatívnu prácu v kultúrnej starostlivosti o tradície amatérskeho divadelného umenia v Novom Meste nad Váhom.

Ocenenie získal aj Zdenek Novotný za dlhoročnú ochotnícku divadelnú činnosť v divadelných kolektívoch SDOS v odbore scénografia a navrhovanie kostýmov. Zdenek Novotný sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť tohto podujatia, cenu Národného osvetového centra za neho prevzal pán Kincel.

Medzi ocenenými bol aj Eugen Schreiber za dlhoročnú ochotnícku divadelnú činnosť v divadelných kolektívoch SDOS a za výchovu svojich žiakov v dramatickom umení na základnej škole.

Medaila Daniela Gabriela

Medailu Daniela Gabriela Licharda si prevzala Mária Kubovicová. Ocenenie získala za dlhoročnú ochotnícku divadelnú činnosť ako vedúcej, pedagogičky a režisérky mládežníckeho a detského divadelného súboru v divadelnom ochotníckom dianí, za publikačnú činnosť a mapovanie histórie v ochotníckom divadelnom dianí v Novom Meste nad Váhom.

Medaila Daniela Gabriela Licharda bola udelená aj Vladimírovi Štukovskému, in memoriam, za celoživotný výrazný podiel na rozvoji a šírení umeleckých kvalít v oblasti ochotníckeho divadla v miestnych a celoslovenských podmienkach. Ocenenie prevzala dcéra pána Štukovského Elena Topolčányová.

Text a foto: (sm)