Toto sú najkrajšie vianočné pohľadnice

n 9.12.2015 8:31 - Tvrdošín

Súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu už pozná svojich víťazov. Zúčastnili sa aj žiaci z nášho okresu.

Prvé miesto v kategórii stredných škôl v maľbe, kresbe, grafike a počítačovej grafike získala Nataša Bangová zo spojenej školy v Nižnej. Čestné uznanie si odniesla Natália Nejedlíková zo Základnej umeleckej školy v Trstenej v kategórii základných umeleckých škôl od 6 do 10 rokov.

Žiaci súťažili v súťažných kategóriách materské školy, základné školy, základné umelecké školy, stredné školy a špeciálne školy.

Prezentovali zručnosti

Tento rok sa konal v poradí už 12. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica. Tento rok poslalo do súťaže svoje práce viac ako 5?000 detí z 315 škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Ukrajiny.

Informoval o tom riaditeľ Oravského kultúrneho strediska Miroslav Žabenský. Ako dodal, témou prác výtvarne nadaných detí boli vianočné, prírodné, zvykoslovné a biblické motívy.

Detskí autori vo svojich výtvarných prácach prezentovali svoje zručnosti a vnímanie vianočnej tematiky.

„Okrem tradičných vianočných námetov, ako je sv. rodina a betlehem, boli zastúpené aj práce so zimnými hrami v prírode pri stavaní snehuliaka či vianočné prírodné motívy. Nechýbali ani práce zachytávajúce zvyky a tradície sviatočného obdobia,“ zhodnotil M. Žabenský.

Svojskú detskú interpretáciu, kreatívne riešenia a experimenty s materiálom hodnotila odborná porota, ktorá navrhla udeliť spolu 36 individuálnych a 26 kolektívnych cien.

„Cieľom výtvarnej súťaže je nielen konfrontovať detskú výtvarnú tvorbu a umelecké prístupy či dávať priestor prezentácii mladých umeleckých talentov, ale najmä priblížiť a sprítomniť tradičné chápanie Vianoc,“ podotkol M. Žabenský.

V rámci súťaže o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu budú inštalované štyri posúťažné výstavy na Slovensku a v Poľsku. 

Kolekcia víťazných prác bude sprístupnená 14. decembra v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne, kde sa o 14. hodine uskutoční aj vyhlásenie výsledkov spojené s odovzdaním cien.

Dolnokubínska výstava potrvá do 20. januára 2016. Posúťažné výstavy sprístupnia aj vo Foyeri Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave, Liptovskom kultúrnom stredisku v Liptovskom Mikuláši a v Dome Kultúry Papernik Zywiec v Poľsku.

Monika Domeniková, foto: archív súťaže