Podujatie zamerané na možnosti stredoškolákov po ukončení školy

n 9.12.2015 14:45 - Bratislava I

Jednodňové podujatie s názvom Na káve s možnosťami, ktoré sa uskutočnilo 28. novembra, malo predovšetkým stredoškolákom ukázať možnosti, ktoré majú po skončení školy aj aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť v rámci svojho voľného času, a tým sa okrem zábavy aj niečomu priučiť.

Podujatie organizované v priestoroch neziskovej organizácie zameranej na rozvoj mladých ľudí sa konalo tento rok po prvýkrát. Jeho hlavným impulzom bola potreba zhrnúť možnosti stredoškolákov do zmysluplného a hutného celku, keďže sú im často predostierané veľmi kúskovito a z druhej ruky.

V zmysle hesla „stredoškoláci stredoškolákom“ sa tak skupina mladých ľudí podujala vytvoriť platformu, ktorá by mladým v ich veku ponúkla čo najväčší počet ukážok ako sa formálne a neformálne vzdelávať alebo tráviť voľný čas.

V rámci programu dostalo priestor dvadsaťjeden organizácií z oblasti vzdelávania, stáží, dobrovoľníctva, pobytov v zahraničí, štipendií, mimoškolských aktivít a pod. vo forme diskusií alebo workshopov.

Ako urobiť veci správnym spôsobom

Ako urobiť veci správnym spôsobom? Táto otázka je problémom nielen tejto generácie, ale tejto doby. Často je totiž prehliadaná a nahradená krátkou odpoveďou: „Jednoducho to spravím“. Slovo jednoducho však stráca význam vo chvíli, keď sa dostaneme do bodu nechuti alebo časového sklzu. Aj diskusia na tému časového manažmentu mladým ukázala, že vo chvíli, keď stratia pre vec zápal, stratí ich práca určitú hodnotu. Práve v tom má zabrániť správne rozdelenie úloh či už použitím to-do listov (tzn. zoznamov práce) alebo metód ako Pomodoro technika. Netreba však zabúdať, že ani ony nemajú význam, pokiaľ plán tvoria iba okrajové činnosti a študenti zabudnú na to podstatné.

Čo tak byť dobrovoľníkom?

Okrem množstva voľnočasových aktivít ako napr. krúžky, doučovanie či šport, majú mladí ľudia čoraz viac príležitostí zapojiť sa do rozvoja komunít v neziskovom sektore. Okrem pomoci v centrách voľného času, pre prácu s deťmi, pre chorých, zdravotne znevýhodnených či ľudí bez domova, ponúka Európska únia možnosť vycestovať na zahraničné projekty v rôznych oblastiach.

Stačí, ak si mladí do tridsať rokov nájdu v rámci databáz Európskej dobrovoľníckej služby projekt, prihlásia sa a vyberú ich. Organizácia pod záštitou Európskej komisie, ktorú si vybrali, im následne zabezpečí ubytovanie, poistenie, stravu i vreckové. Mladí ľudia tak získajú príležitosť zistiť, čo ich baví, overiť si, či si vybrali správnu univerzitu, alebo získať neopakovateľné skúsenosti do budúceho zamestnania.

A čo keď nemám všetky prostriedky?

Východiskom sú štipendiá od slovenských i zahraničných škôl, nadácií alebo neziskových organizácií. Treba len motiváciu pustiť sa do toho, čo ťa baví. A práve v to dúfali i organizátori podujatia „Na káve s možnosťami“ a ukázali stredoškolákom, kde môžu začať hľadať cestu k svojej vysnívanej budúcnosti.

Text a foto: Petra Vrablicová