Deň ochrany človeka a prírody

n 1.12.2015 8:00 - Tvrdošín

Priblížiť problematiku ochrany životného prostredia mal aj Deň ochrany človeka a prírody, ktorý sa konal 28. októbra pre žiakov 2. stupňa.

Ako uviedla Eva Ragalová zo Základnej školy Rudolfa Dilonga, prvá časť dňa bola venovaná téme ochrane človeka a žiaci v triedach realizovali aktivity v rámci ekoprojektu, zamerali sa na ochranu životného prostredia prostredníctvom aktivít podporujúcich separáciu a nakladanie s odpadmi a vyrábali výrobky z odpadového materiálu.

Hromadenie odpadu v domácnostiach

Z troch tém, ktoré pozostávali z loga, praktického predmetu a diela z odpadu, žiakov najčastejšie oslovila posledná téma, ktorá pozostávala z trinástich kolektívnych výtvorov z odpadu.

Žiaci sa dozvedeli, že v budúcnosti by sa mali viac zamerať na problematiku hromadenia odpadu v domácnostiach.

Viac vplývať na kúpu potravín a nápojov v obaloch, ktoré sú recyklovateľné ako napríklad sklo, používanie plátenných nákupných tašiek a ignorovanie igelitiek, a to z toho dôvodu, aby z vytvorených diel z odpadu nevznikla ešte väčšia hromada smetí.

Pochod svetlých zajtrajškov

V kategórii logo bola najúspešnejšia Martina Marková z 3. A triedy. V kategórii praktický predmet najviac zaujalo dielo Kvetináč ako kolektívna práca žiakov z 1. A triedy a v rámci diel z odpadu zvíťazil robot od 3. A triedy.

V druhej časti pod názvom „Pochod svetlých zajtrajškov“ sa zamerali na ochranu prírody, v rámci ktorej žiakov oboznámili s okolím ich mesta prostredníctvom turistiky do blízkeho okolia.

Škola počas roka realizuje ekoprojekt „Úsmev pre strom“, v rámci ktorého vysadia minimálne jeden strom, zapoja sa do zberu papiera a vyčistia okolie.

Text a foto: Monika Domeniková