Olympiáda si vyžadovala pozornosť a zručnosti

n 9.12.2015 8:00 - Vranov nad Topľou

Centrum voľného času pokračuje aj tento rok v usporadúvaní okresných a oblastných olympiád žiakov a študentov.

Jednou z nich bola asi pre žiakov najťažšia olympiáda, požadujúca zručnosť, pozornosť i sústredenie sa, vedomosti i zručností. Išlo o okresné kolo 6. ročníka Technickej olympiády kategórii A pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a kategórii B pre žiakov 5. až 7. ročníka ZŠ na SOŠD vo Vranove nad Topľou.

Víťazi z obidvoch kategórií postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári.

Súťažilo 24 žiakov

„Súťaže sa zúčastnilo 24 súťažiacich z 9 základných škôl nášho okresu z toho 18 súťažiacich v kategórii A a 6 súťažiacich v kategórii B. Súťaž pozostávala z dvoch častí – teoretická a praktická. V teoretickej časti riešili súťažiaci v kategórii A 18 úloh a v kategórii B 20 úloh. V praktickej časti kategórii A pracovali žiaci vo dvojiciach, ich úlohou bolo podľa technického výkresu zhotoviť z pripraveného materiálu, pomocou nástrojov a náradia svietnik. V kategórii B pracovali jednotlivci a s pripraveného materiálu a náradia mali zhotoviť drevený uholník. Výrobky sa im podarilo celkom pekne vyhotoviť v danom čase,“ informoval Juraj Homza, pracovník CVČ.

Umiestnenie súťažiacich :

Kategória A:

1. miesto: Verčimáková Nikola a Pilát Martin – ZŠ Hanušovce pripr. Lukáš Čerba
2. miesto: Pohlodová Tatiana a Haľko Matej – ZŠ Vyšný Žipov pripr. Ľudmila Vagaská
3. miesto: Hreha Martin a Kocúr Maroš – ZŠ Sídlisko II. pripr. Marek Hermanovský

Kategória B:

1. miesto: Mitrová Eva – ZŠ Bernolákova pripr. Alena Mihóková
2. miesto: Trebuňák Peter – ZŠ Kukučínova pripr. Terézia Krištová
3. miesto: nebolo udelené

Text a foto: Peter Hatrák