Ďalšie kamery prispejú k väčšej bezpečnosti v meste

n 14.12.2015 8:27 - Myjava

V závere mesiaca november boli v rámci realizácie projektu s názvom Rozšírenie a modernizácia kamerového a bezpečnostného systému v meste Myjava s dôrazom na oblasť mesta so zvýšenou protispoločenskou činnosťou II, ktorý bol schválený Radou vlády pre prevenciu kriminality, nainšťalované ďalšie tri kamery.

V zmysle uvedeného zámeru bola Myjave poskytnutá dotácia v celkovej výške 7 000 eur.

Jedna kamera bola umiestnená na stĺp verejného osvetlenia na križovatke ulíc Dolná štvrť a Hurbanova ul. Ďalšie dve kamery boli inštalované na stĺpy verejného osvetlenia na križovatke ulíc Trokanova ul. a Ul. Prvej SNR. Jedna kamera monitoruje priestor pred Útulkom Myjava, druhá je otočená smerom do Ulice Prvej SNR.

Efektívna bezpečnosť

Operačné pracovisko kamerového systému sa nachádza priamo pri dispečingu mestskej polície so stálou službou, ktorá sídli v budove Mestského úradu v Myjave.

Cieľom tohto projektu je efektívne sledovať situáciu v oblasti verejného poriadku a kriminality tam, kde sa momentálne nenachádza hliadka a prostredníctvom operačno-dispečerského pracovníka vysielať na dané miesta príslušníkov MsP Myjava.

Text a foto: myjava.sk