Viac foto v galérii

Zdobenie stromčekov

n 8.12.2015 16:17 - Bratislava V

Predvianočné prípravy neobišli snáď nikoho. Príjemné s užitočným spojili seniori z Domu tretieho veku v Petržalke s mamičkami z materského centra, ale aj s deťmi materskej škôlky.

Prvé decembrové dni prišlo viac ako 20 detí z MŠ Bulíkova medzi seniorov a spoločne v klube piekli medovníčky. Obdobne aj mamičky so svojimi detičkami z materského centra a seniormi piekli a vyzdobovali medovníčky. Na ďalší deň deti prišli pomôcť vyzdobiť seniorom dva vianočné stromčeky.

Seniori im návštevu odplatili – do ich priestorov prišli prezlečení za Mikuláša a čerta a detičky potešili nielen svojou návštevou a milým slovom, ale stali sa aj vďačnými poslucháčmi. Rozdávali úsmevy, pochvaly i sladké dobroty. Vzájomne sa potešili a, ako z oboch strán zaznelo, nadviazanie takejto spolupráce je obojstranne prospešné, preto sa budú snažiť zintenzívňovať vzájomné kontakty aj na iné príležitosti.

Text a foto: (sabi)