Výročie si pripomenuli slávnostnou akadémiou

n 8.12.2015 8:17 - Myjava

Pri príležitosti 55. výročia vzniku 2. Základnej školy v Myjave na Štúrovej ul. sa uskutočnila v DK Samka Dudíka slávnostná akadémia, ktorú pripravili žiaci školy pod vedením svojich pedagógov.

Základná škola na Štúrovej ulici v Myjave bola daná do prevádzky vo februári 1960 po polročných prázdninách. Na začiatku mala 17 tried s viac ako 500 žiakmi, ale už v novom školskom roku od septembra 1960 fungovala ako plnoorganizovaná deväťročná škola s 20 triedami, v ktorých bolo 620 žiakov, a jej prvým riaditeľom bol Ján Ušiak.

Ďalšia výstavba

Od škol. roku 1962/63 sa pripravovala ďalšia etapa výstavby školy, avšak k jej plnej realizácii došlo až v škol. roku 1975/76, keď v nových priestoroch našla svoje miesto školská družina, kuchyňa, jedáleň, telocvičňa a knižnica. Tiež bola zrekonštruovaná a plynofikovaná aj kotolňa.

Ďalšie zmeny

Od januára 1998 škola získala právnu subjektivitu, v júli 2002 prešla zriaďovateľská funkcia z OÚ na mesto Myjava. Ďalšie zmeny nastali až od r. 2000. Súviseli s tým, že od roku 1993 tu vznikli športové triedy pre futbal (chlapcov) a neskôr aj pre basketbal dievčat.

Krúžok nádejných futbalistov vedie sám riaditeľ školy Jaroslav Foltín, ktorý bol taktiež aktívnym futbalistom. V roku 2005 získala škola projekt na výstavbu ihriska s umelou trávou a bežeckej dráhy. Neskôr k nemu pribudlo multifunkčné ihrisko, počítačové učebne a interaktívna tabuľa.

Od školského roku 2008/2009 prišlo k zásadnej prestavbe vo vyučovacom procese, rozšírili sa možnosti o štúdium cudzích jazykov a informatiku.

Medzinárodné projekty

Škola sa aktívne zapája aj do medzinárodných vzdelávacích projektov. Má viac ako 700 žiakov, medzi ktorými je veľa nádejných mladých športovcov, najmä futbalistov, basketbalistiek, ale i plavcov a atlétov.

Môže sa pochváliť aj viacerými osobnosťami kultúry a športu, ktoré ju v minulosti navštevovali, ako napr. husľový majster Miroslav Dudík, ktorý v rámci výročia školy vystúpil v programe na slávnostnej akadémii v myjavskom KD. Riaditeľ školy Jaroslav Foltín prevzal ďakovný list od vedúcej odboru školstva OÚ Trenčín .

(fl), foto: Róbert Fritz