Aké projektové aktivity sa chystajú v našom meste?

n 9.12.2015 8:17 - Stará Ľubovňa

Poslanci MsZ v Starej Ľubovni na svojom ostatnom zasadnutí prerokovali rozbor projektových aktivít mesta, ktoré sú rozdelené do troch etáp.

Prvá etapa zahŕňa projekty, ktoré sú už v realizácii, respektíve schválené projekty. Druhú etapu tvoria podané projekty, kde sa čaká na ich schválenie. Tretiu etapu tvoria pripravované projekty, tie sú najviac finančne náročné a mesto by v rámci nich chcelo napr. zrealizovať protipovodňové opatrenia na potoku Jarabinka, ktorý v prípade povodní ohrozuje športové areály pri autobusovej stanici – futbalový štadión, viacúčelové miniihrisko a tenisové kurty.

Predbežné náklady na realizáciu tohto protipovodňového opatrenia sú vyčíslené na sumu 325-tisíc eur.

Dom meštianky

Ďalším projektovým plánom mesta je rekonštrukcia Domu kultúry so zameraním na jeho zateplenie. Aj Stredoveký vojenský tábor by sa mal dočkať vybudovania nových atrakcií s ôsmimi strážnymi vežami, vrátane novej vstupnej brány, vybudovania ôsmich drevených zrubov na účely ubytovania. Taktiež dobudovanie osvetlenia, prístupovej cesty a parkoviska bude súčasťou žiadosti o dotáciu, ktorej predbežne finančné vyčíslenie je 580-tisíc eur.

„Medzi novými aktivitami je zaradený projekt na obnovu národnej kultúrnej pamiatky Dom meštianky na Námestí sv. Mikuláša, kde sa uvažuje o rekonštrukcii strechy a v prípade potreby aj o oprave čelnej fasády,“ uviedla Eulalia Štefanová referentka projektového referátu MsÚ v Starej Ľubovni.

Medzi ďalšie pripravované projekty mesto napríklad zaradilo napojenie okresu Stará Ľubovňa na medzinárodnú cyklotrasu Eurovello 11, dostavbu Zimného štadióna, jeho II. etapu, ako aj vybudovanie parkovísk a prístupových komunikácií v blízkosti Športovej haly a iné.

Sme svoji – Sme Vaši

Tak znie názov projektu, dôkazom ktorého je, že mesto nezabúda ani na hendikepovaných ľudí. Uvažovaným predmetom žiadosti je zorganizovať festival a prehliadku tvorivosti znevýhodnených skupín obyvateľstva a ďalšie podobné aktivity s využitím priestorov v rekonštruovanom Kine Tatra.

„Cieľom projektu je získať finančné prostriedky aj na mobilnú nájazdovú plošinu tak, aby sa na scénu–- pódium v kine dostali aj vozičkári, a tým mohli využívať štandardné infraštruktúry,“ dodala Eulalia Štefanová.

Text a foto: (fs)