Starosta bilancoval spolu so seniormi

n 2.12.2015 8:00 - Bratislava III

Je opäť jeseň a v hoteli Barónka sa stretlo 76 seniorov so svojimi hosťami, aby si pripomenuli vyhlásený sviatok – október, mesiac úcty k starším, teda jeseň života, ktorá je plná farieb úrody, poznania a hlavne citlivejších ústretových krokov od človeka k človeku.

Toľko z príhovoru pani D. Luknárovej. Druhú časť stretnutia otvorila predsedníčka DC pani S. Poláková, ktorá vyhodnotila 30-ročnú činnosť klubu dôchodcov v Rači. Činnosť bohatú na rôzne aktivity – besedy, prednášky na rôzne témy, poznávacie výlety, posedenia pri príležitosti životných jubileí, pondelkové priateľské posedenia pri harmonike a speve, návšteva divadla, kina, rôzne kultúrne podujatia usporiadané MČ Rača a mnoho iných.

Kytičku sme odovzdali a uctili sme si dve členky klubu – pani M. Juríkovú, ktorá je jeho členkou od samotného založenia a pani T. Kováčovú, ktorá viedla spevácky krúžok pri klube.

Veľa spokojnosti a pohody

O kultúrny a hudobný program sa postarali naši členovia R Kotlan a A. Luknár. Pri dobrom jedle a prípitku sme si s nimi zaspievali a zatancovali, niektorým nevadili ani barličky. Veľká vďaka patrí sponzorom, a to starostovi MČ Rača Petrovi Pilinskému, našim vinárom z Račianskeho vinohradníckeho spolku pod vedením D. Žitného, a tiež Jožkovi Prokešovi, ktorí nám dodali dobré vínko, aby sme si ním pripili na zdravie a krásne spolunažívanie, a do ďalšej tridsiatky si zaželali hlavne veľa spokojnosti a pohody.

Samospráve klubu popriali veľa dobrých nápadov pri zabezpečovaní chodu DC Rača. Keďže sa blíži čas vianočný, dovolím si všetkým ľuďom dobrej vôle zaželať krásne a požehnané prežitie vianočných sviatkov, do nového roka 2016 veľa zdravia, šťastia a lásky od svojich najbližších.

Text a foto: Renáta Fitošová