Nový zákon o odpadoch

n 6.12.2015 8:00 - Bratislava III

Dňa 1. januára 2016 nadobudne účinnosť nový zákon o odpadoch, podľa ktorého bude každá obec povinná prijať nové opatrenia v súvislosti s triedeným zberom biologicky rozložiteľného odpadu.

„Aby sme  splnili nové povinnosti, zapojíme sa do projektu, ktorého cieľom je znížiť produkciu zmesového komunálneho odpadu. Projekt predkladá Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu, ktorého je Rača členom,“ povedal starosta Peter Pilinský.

Nenávratný príspevok

Podľa projektu: 1. budú všetky rodinné domy vybavené kompostérmi, 2. kompostéry je možné zabezpečiť aj pre MŠ a ZŠ a po 3. vo všetkých zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je MČ Rača, budú umiestnené elektrické kompostéry a bude zakúpený obecný štiepkovač.

„Rača sa v rámci projektu bude uchádzať o kompostéry pre každú domácnosť individuálnej bytovej výstavby v celkovom počte 1 582 kusov,“ dodal Pilinský. So 4 elektrickými kompostérmi a obecným štiepkovačom je výška požadovaného nenávratného príspevku z Operačného programu kvalita životného prostredia pre Raču približne 310 500 eur.

(em), foto: TASR