Vo Veľkom Lipníku posvätili obnovený interiér chrámu

n 8.12.2015 8:02 - Stará Ľubovňa

V gréckokatolíckej farnosti Veľký Lipník, ktorá sa nachádza v severozápadnej časti okresu Stará Ľubovňa, kde sa podľa posledného sčítania obyvateľstva ku gréckokatolíkom prihlásilo až 791 občanov obce, sa v nedeľu 29. novembra uskutočnila veľká odpustová slávnosť.

Jej súčasťou bolo aj posvätenie nového prestolu, lavice, procesijnej ikony, ako aj celého obnoveného interiéru chrámu, ktorý je zasvätený sv. archanjelovi Michalovi. Barokovo-klasicistický grékokatolícky chrám pochádza ešte z roku 1794.

Slávnostného posvätenia sa ujal vzácny hosť – vladyka Milan Lach, pomocný biskup Prešovskej archieparchie. Ten v homílii poukázal hlavne na rozdiel medzi kráľovstvom, ktoré nám ponúka tento svet a kráľovstvom, do ktorého nás pozýva Ježiš Kristus.

Podľa mnohých účastníkov akcie prítomnosť pomocného biskupa na slávnosti bola pre farnosť veľkým darom. Odpustová slávnosť bola ukončená myrovaním a tradičnou procesiou okolo chrámu.

Text a foto: (fs)