Vyčlenia peniaze na odstránenie skládok

n 8.12.2015 8:00 - Bratislava III

Neustále pribúdanie čiernych skládok menších či väčších rozmerov na území celej mestskej časti je problém, s ktorým Rača bojuje každý deň.

V minulom roku sa na ich odstránenie minulo viac ako 3 000 eur z rozpočtu MČ. V lete tohto roku sa mestská časť uchádzala aj o dotáciu od ministerstva životného prostredia, ktoré v rámci programu Veľké upratovanie Slovenska poskytlo samosprávam na likvidáciu čiernych skládok až 10 miliónov eur.

„Bohužiaľ, Rača medzi vybranými samosprávami nebola, a tak boj s čiernymi skládkami naďalej zvádzame svojpomocne,“ povedal starosta Peter Pilinský.

Komplikovaný a zdĺhavý kolotoč

Riešenie problému čiernych skládok pritom nie je také jednoduché, ako by sa mohlo zdať - jeden deň niekto niečo vysype, druhý deň Rača odvezie. Odstránenie skládky podlieha komplikovanému a zdĺhavému kolotoču. Napriek povinnosti MČ oznámiť a riešiť každú nelegálnu skládku s Okresným úradom BA, odstraňuje Rača menšie množstvá odpadov operatívne každý deň.

„Ak by sme čakali na vyriešenie prípadov oficiálnou cestou cez OÚ, bola by za chvíľu Rača doslova zahádzaná odpadom,“ myslí si vedúca oddelenia životného prostredia Anna Jusková.

Zvolili si postup

V spolupráci s oddelením čistoty sa snažia na vlastné náklady odstraňovať aj odpady vznikajúce pri kontajnerových stojiskách, kde ľudia neraz vyhodia starý gauč, kreslá, práčku, či dokonca celú starú nábytkovú stenu.

„Za čistotu kontajnerového stojiska jeho okolia zodpovedá správca konkrétneho bytového domu. Ten by mal po správnosti odstrániť takýto odpad na vlastné náklady. Zvolili sme postup, že prvý prípad znečisteného kontajnerového stojiska vyčistíme sami. Všetko však zdokumentujeme a pošleme správcovi upozornenie, respektíve prosbu, nech dohliadne, aby sa podobná situácia neopakovala. Existuje aj iný postup, ten si však nechávame „v zálohe“. Veríme, že sami obyvatelia chcú žiť v čistom prostredí a jedného-dvoch „bordelárov“ eliminujú sami,“ dodala Jusková.

„Sme radi, že nás občania upozorňujú na vznik nových skládok. Radi by sme ich však požiadali o spoluprácu aj v tom zmysle, aby aj oni dozerali na svoje okolie, aby v prípade, že niekoho vidia odpad vysypávať na nevhodné miesta, hneď zasiahli a privolali políciu,“ chcel by apelovať na  obyvateľov starosta Peter Pilinský.

Treba spojiť sily

„Mali by sme v tejto veci spojiť sily, pretože kým my jeden deň skládku odvezieme, na druhý deň vznikne o pár metrov ďalšia.“ Mestská časť vyčlenila na budúci rok z rozpočtu 50-tisíc eur, ktoré budú určené výlučne na boj s nelegálnymi skládkami.

„Ak sa však nezmení prístup nás všetkých k životnému prostrediu a ku svojmu okoliu, žiadne peniaze nedokážu udržať našu mestskú časť peknú a čistú,“ myslí si starosta Pilinský. Sumu 50-tisíc eur ešte musia schváliť poslanci miestneho zastupiteľstva.

(em), foto: Tomas