Vyvrcholili Vranovské knihodni 2015

n 9.12.2015 8:00 - Vranov nad Topľou

V týchto dňoch vyvrcholili Vranovské knihodni, ktoré prebiehali v Hornozemplínskej knižnici nepretržite od marca tohto roka.

Hlavným cieľom projektu bolo mimo tradičných knižničných aktivít, akými boli a sú zapožíčiavanie kníh a periodik, uskutočňovanie aj zaujímavých stretnutí so spisovateľmi na podporu čítania a formovanie pozitívneho vzťahu detí a mládeže k slovenskému jazyku.

V rámci projektu pracovníci Hornozemplínskej knižnice zorganizovali a uskutočnili takmer 30 podujatí, na ktorých sa stretlo viac ako 1 200 detí a mládeže, ale aj dospelých. Boli to nielen stretnutia so spisovateľmi a osobnosťami regiónu, ale aj workshopy a tvorivé literárne dielne.

Mimo to nezabudli pracovníci ani na tradičné, každoročne sa opakujúce podujatia.

Projekt vyvrcholil stretnutiami

„Vranovské knihodni 2015 vyvrcholili festivalom stretnutí so slovenskými spisovateľmi, v knižnici a v školách vranovského regiónu, kde prebiehali besedy o súčasnej slovenskej literárnej tvorbe. Popoludní boli spisovatelia prijatí na Mestskom úrade vo Vranove zástupcom primátora mesta Vranov nad Topľou Dušanom Molekom. Literárne popoludnie so spisovateľmi v spoločenskej sále Família moderoval popularizátor a milovník kníh Dado Nagy. Pozvanie prijali okrem pedagógov a spolupracovníkov knižnice aj poslanci mestského zastupiteľstva, prednosta Okresného úradu Pavol Molčan a zástupca primátora mesta Dušan Molek,“ informovala Beata Ocilková, pracovníčka knižnice.

Ocenili podporovateľov knižnice

Celé mesiace príprav a organizácie podujatí by sa neobyšlo bez množstva tých, ktorí aktívne pomáhali pracovníkom knižnice.

Za čo sa im nezabudli na záver poďakovať. „V závere podujatia boli odovzdané ceny Priateľ knižnice, ktoré sú poďakovaním knižnice za spoluprácu v roku 2015. Ocenení boli: Najaktívnejšia škola – ZŠ Bernolákova, Naj osobnosť knižnice – Cyril Melničák, Najlepšia knižnica – Obecná knižnica v Bystrom, Cena za propagáciu knižnice – RTVS Rádio Regina Košice. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za spoluprácu,“ doplnila Beata Ocilková.

Text a foto: Peter Hatrák