Pútavá výstava poľského autora

n 2.12.2015 8:53 - Stará Ľubovňa

Prezident N. Sacza Ryszard Nowak a primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko otvorili 19. novembra v Galérii Provinčný dom zaujímavú výstavu umelca Andrzeja Szareka.

Študoval na Fakulte sochárstva na Akadémii krásnych umení vo Varšave. Andrej Szarek je v tom, čo robí, skutočný velikán. Je držiteľom profesorského titulu v oblasti Krásnych umení, bol členom Umeleckej rady Centra poľského sochárstva v Orońsku. Okrem toho prednášal na vysokých a odborných školách.

Momentálne je umeleckým kurátorom Novosandeckej Malej galérie. Venuje sa sochárstvu, grafike, plagátovej tvorbe a happeningom. Tento druh umenia kladie dôraz v používaní netradičných umeleckých foriem a prvkov s cieľom šokovať alebo provokovať divákov a vťahovať ich do akcie, čo sa autorovi zo susedného Poľska aj podarilo.

Ponúkol nám pohľad na diela, do ktorých vložil nielen kus umeleckého ducha, ale aj vlastný príbeh či spomienku. Socha Piesek Pana Boga je presnou kópiou verného priateľa, ktorého v minulosti stratil. Tak ho už nestratí nikdy.

Zaujímavá tvorba

Na nezvyčajnej výstave poľského sochára, ktorý pri svojej práci využíva najmä plechové prvky ako napríklad cedník či nákupný vozík, môžeme vidieť diela ako Wrzatek frasobliwy, Ornat, Mój dom, Down Town, Supersam (Supermarket), Piesek Pana Boga (Pes pána Boha). Výstava s názvom Rzeźba „Wrzatek“ bola v mestkej galérii otvorená do 30. novembra.

Text a foto: Barbora Repková