Bude protipovodňová ochrana dostatočná?

n 9.12.2015 8:37 - Stará Ľubovňa

Rieka Poprad, pretekajúca cez naše mesto, je už komplexne zabezpečená proti povodniam. Boli na nej vybudované štyri hrádze pozdĺž jej oboch strán, ktoré majú zabrániť ničivým povodniam, ktoré postihli naše mesto napríklad v roku 2010.

Slovenský vodohospodársky podnik ich postavil zo svojich vlastných zdrojov a ich celková dĺžka je dva kilometre. A tak sa ľudia, ktorí bývajú v blízkosti tejto rieky, hlavne na Ulici Mýtnej, už nemusia obávať o svoje životy či majetky. Avšak napriek týmto opatreniam sa mnohí občania obávajú, že hrádze nevydržia.

Je ochrana dostatočná?

„Neverím tomu, že hrádze na rieke Poprad vydržia. Veď keď prídu silné dažde a vietor, tak kamene, ktoré sa tam nachádzajú, skončia až v poľskom Sonči,“ uviedol na stretnutí mesta s občanmi pán Kačmarský.

„Počas ničivej povodne v roku 2010 dosahovala voda na našej ulici výšku viac ako dva metre, zaplavila veľa domov, ale aj podnikateľské subjekty, strhla mosty a pretrhla cesty. Stále to mám živo v pamäti a obávam sa, že hrádze pri intenzívnom daždi nevydržia,“ dodala pani Zimová, obyvateľky Mýtnej ulice.

S ich názormi sa stotožňujú aj iní obyvatelia, hlavne tí, ktorí bývajú v blízkosti rieky Poprad. „Som presvedčený, že tieto protipovodňové opatrenia majú význam. V roku 2014 nám hrozila ďalšia povodeň, avšak ľavobrežná hrádza, ktorá bola už vtedy postavená, nám pomohla uchrániť mesto od povodní,“ argumentoval Ľuboš Tomko, primátor mesta Stará Ľubovňa.

Lepšie využitie

Podľa investorov protipovodňové opatrenia majú tiež viesť k lepšiemu využitiu priľahlého územia, ako aj k zvýšeniu hodnoty pozemkov a nehnuteľností. Bezpečnejšie sa bude obyvateľom Mýtnej ulice žiť aj vďaka novovybudovanému mostíku pre chodcov, ktorý mesto v súčasnosti buduje.

Mostík bude betónový a ľudia tak nebudú musieť chodiť po úzkej ceste, ktorá sa tiahne pozdĺž rieky Poprad.

Text a foto: (fs)