Rekonštrukcia polikliniky finišuje

n 10.12.2015 8:00 - Kysucké Nové Mesto

Rozsiahla rekonštrukcia novšej budovy polikliniky sa blíži ku koncu. Okrem rekonštrukcie sa chce mesto pokúsiť získať v nadchádzajúcom období aj nových lekárov.

Rozsiahla rekonštrukcia dvoch objektov polikliniky, ktorá prebiehala už od jari, sa blíži ku koncu. Na oboch objektoch sú vďaka rekonštrukcii nové okná, dvere, budovy sa zateplili, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia, opravovala sa dátová sieť, urobil sa bezbariérový vstup do budovy, kde sa nachádza centrálna časť polikliniky.

Vybavenie zdravotnej techniky

Projekt sa však netýka len stavebných úprav, ale aj nákupu a vybavenia zdravotnej techniky ako napríklad nový EKG, defibrilátor, denzitometer, kolonoskop, panoramatický RTG, RTG komplet, sonograf na sono kĺbov, CRP analyzátory, autokláv, sterilizátor, operačná LED lampa, zváračka sterilizovaných obalov, ultrazvuk, čistička.

Chcú získať aj nových lekárov

V nasledujúcich rokoch chce mesto pre polikliniku získať aj nových lekárov, čo vyplýva zo sociálno-hospodárskeho plánu. Už v roku 2016 by sa mali stanoviť systémy podpory a motivácie potrebných lekárov na otváranie ambulancií na území mesta, v ďalších rokoch by mala byť aj intenzívnejšia komunikácia s VÚC a zdravotnými poisťovňami pre zabezpečovanie ambulancií a lekárov na území mesta.

Cestovanie za odborníkom

V pláne je aj opätovné otvorenie zubnej pohotovosti a detskej pohotovosti. Najmä detskú pohotovosť by rodičia privítali, nakoľko je náročné cestovať na ošetrenie s akútne chorým dieťaťom do Žiliny.

Parkovanie v areáli polikliniky

V rámci rekonštrukcie objektov má mesto v pláne do roku 2018 zatepliť aj budovu, kde sídli pedagogicko-psychologického centrum a do roku 2017 by sa malo vyriešiť aj parkovanie v areáli polikliniky, o ktorom sa už toľkokrát diskutovalo a hľadali sa všetky možné varianty ako neľahkú situáciu s parkovaním vyriešiť.

Nežiaduca intenzívnejšia doprava

Naposledy sa uvažovalo o vytvorení prejazdu na ulicu Komenského a tiež o vybudovaní parkoviska pri bývalej budove gymnázia na tejto ulici. Obyvatelia však tejto myšlienke nie sú príliš naklonení, keďže intenzívnejšia doprava na tejto ceste by bola kvôli škôlke a škôlke nežiaduca.

Text a foto: Petronela Hercová