Poplatky sa zatiaľ zvyšovať nebudú

n 9.12.2015 8:00 - Vranov nad Topľou

Vedenie mesta plánuje v budúcnosti zvyšovanie miestnych daní a poplatkov, v súčasnosti však ešte o návrhu bude ďalej rokovať.

V posledných dňoch sa zo strany poslancov a vedenia mesta začali objavovať návrhy na zvýšenie, už aj tak vysokých poplatkov za komunálny odpad a ostatných miestnych daní.

„Prostriedky získané z výberu poplatku v roku 2015 nepostačujú pokryť výdavky spojené s likvidáciou komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Mesto vykazuje za tento rok stratu, ktorá je ku dnešnému dňu približne 135-tisíc eur,“ odôvodňovalo mesto potrebu vyšších výberov finančných prostriedkov.

Poslanci sa rozdelili

V tejto chvíli sme na poprednom mieste vo výške poplatkov oproti iným mestám v okolí. Zatiaľ čo časť poslancov návrh jednoznačne podporuje, niektorí poslanci naproti tomu argumentujú neefektívnosťou zberu separovaného odpadu a dokonca aj poukazujú na zmluvu, ktorá je pre mesto nevýhodná.

Chybou podľa niektorých bolo, že sa mesto nedokázalo dohodnúť so spoločnosťou Marius Pedersen, ktorá tento odpad likviduje. „Každoročne vyprodukovaný zisk, by sme mohli využiť na vyrovnanie ceny odpadu,“ myslí si poslanec mestského zastupiteľstva Ľubomír Pidaný.

Presunutý na niektoré ďalšie zastupiteľstvo

„Predpokladaný prínos do rozpočtu mesta na základe približne 15-percentného navýšenia upravených sadzieb miestnych daní je 100-tisíc eur,“ vyčíslila radnica pred rokovaním o novom VZN.

Návrh však bol nakoniec 26. novembra z rokovania zastupiteľstva stiahnutý s tým, že je potrebné ho ešte prerokovať, „Vyžaduje si to ešte diskusiu, konzultácie a konkrétne návrhy v poslaneckých kluboch ako i komisiách mestského zastupiteľstva,“ uviedol vranovský primátor Ján Ragan.

Platnosť tohto návrhu tak nestratila na aktuálnosti, bude však predložená až na niektorom z ďalších zastupiteľstiev, a tak aj jeho platnosť sa posunie o niekoľko mesiacov.

Text a foto: Peter Hatrák