Atléti majú dvanásť titulov, najnovší je z desaťboja

n 5.12.2015 8:33 - Kežmarok

Atletika v Kežmarku je spojená predovšetkým s rodinou Griglákovcov. Výraznejšie sa totiž začala rozvíjať od roku 1977 príchodom Dušana Grigláka st. na vtedajšiu Učňovskú školu (neskôr SOŠ Garbiarska Kežmarok).

Griglák st. bol iniciátorom atletického krúžku na škole, a taktiež zakladateľom oddielu pod názvom TJ Jednota SOU Kežmarok, ktorého začiatok sa spája s dátumom 30. marec 1981. Klub prešiel vývojom pod rôznymi názvami až do vzniku súčasného Atletického klubu Elán.

Atletický klub

AK Elán začal súťažne pôsobiť od januára 2004. Lídrami klubu sa stali spomínaný Dušan Griglák a Iveta Grigláková-Gončárová, ktorí vedú atletický klub aj v súčasnosti.

„Hlavným poslaním atletického klubu je rozvíjať a uspokojovať špecifické záujmy v atletickej činnosti, a tak vytvárať podmienky na upevňovanie zdravia, zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti, ale hlavne zabezpečiť čo najvyššiu úroveň odbornej prípravy na dosahovanie vrcholných atletických výkonov členov klubu. Pri práci s mládežou sa zameriavame na harmonický rozvoj osobnosti, najmä po stránke fyzickej a systematickým tréningom ich pripravujeme aj na vyučovací proces. V súčasnosti je v klube registrovaných 34 atlétov, z ktorých viac ako 70 % členov tvoria bývalí alebo terajší žiaci SOŠ Garbiarska Kežmarok. Zastúpené sú všetky kategórie od mladších žiakov až po veteránov,“ uvádza Iveta Grigláková.

Do popredia Fiasová a Sedlák

Klub dosiahol viacero úspechov na celoslovenskej úrovni, predovšetkým v mládežníckych kategóriách. AK Elán vychoval šiestich reprezentantov Slovenska, najmä medzi mládežou. Do zbierky úspechov patrí aj dvanásť titulov majstra Slovenska, 62 medailových umiestnení na majstrovstvách SR a sedem titulov školských majstrov Slovenska.

K najúspešnejším atlétom, ktorých vychovala kežmarská atletika, patria Martina Grigláková (5x majsterka SR v krátkych behoch a 21 medailových umiestnení na MSR, reprezentantka Slovenska, 4x školská majsterka SR, slovenská rekordérka v behu na 300 m v kategórii starších žiačok z roku 2003), Martina Kovalčíková (2x majsterka SR v krátkych behoch, 2x školská majsterka SR, reprezentantka SR v mládežníckych kategóriách), Jana Lesná (majsterka SR v prekážkovom behu – stredné trate, reprezentantka SR v mládežníckych kategóriách, slovenská rekordérka na 1 500 m prekážok v kategórii dorastenky z roku 2004), Veronika Budzáková (majsterka SR v cezpoľnom behu a 1x školská majsterka SR), Peter Vojtašek (medailista na majstrovstvách SR – stredné trate, reprezentant SR v mládežníckych kategóriách), Dušan Griglák ml. (finalista majstrovstiev SR v disku, dlhoročne organizačne spätý s klubom).

„V súčasnosti sa dostávajú do popredia Michaela Fiasová, ktorá je bronzovou medailistkou z tohtoročných majstrovstiev Slovenska v behu na 800 m dorasteniek a v predošlom roku reprezentantka Slovenska. Taktiež Štefan Sedlák ako majster Slovenska v štafetovom behu 4x 200 m staršieho žiactva z roku 2010 a tohtoročný majster Slovenska v desaťboji mužov,“ dodáva Grigláková.

Text: (jk), foto: AK