FS Ľubovňan oslávil 20. výročie

n 7.12.2015 8:26 - Stará Ľubovňa

Do posledného miestečka zaplnená Mestská športová hala v Starej Ľubovni aplaudovala 21. novembra jednému z najvýznamnejších reprezentantov mesta Stará Ľubovňa folklórnemu súboru Ľubovňan.

Ten práve v tento deň oslávil 20. výročie svojho založenia nádherným programom „A tam na jarmoku“, ktorý naplno prezentoval multikultúrny rozmer ľubovnianskeho regiónu. V programe sa predstavilo takmer 150 účinkujúcich a naplno odkryl veľmi kladný vzťah mladej generácie k pôvodným zvykom a tradíciám.

Obetavá práca

Program otvorili tradičným tancom Šarišská polka a uvítacím príhovorom Alenky Konevalovej, vedúcej kolektívov Ľubovňan a Ľubovnianček. Tá privítala prítomných a poďakovala všetkým, ktorí pravidelne podporujú Ľubovňan. Taktiež poďakovala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave výročia.

 

Následne už jubilejná scéna patrila viacerým generáciám detského folklórneho súboru Ľubovnianček. Obrovské množstvo detí ukázalo, že budúcnosť ľubovnianskeho folklóru je zabezpečená a že FS Ľubovňan má pripravených svojich nástupcov.

Pri týchto číslach programu je určite potrebné vyzdvihnúť a skloniť sa pred obetavou prácou všetkých vedúcich tanečnej, speváckej a hudobnej zložky, ktorí pravidelne pracujú s deťmi a taktiež vyzdvihnúť podporu Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča ako zriaďovateľa tohto mladého kolektívu.

Rusínske spevy a tance

Deti navodili na scéne príjemnú atmosféru, ktorú ešte znásobili výkony FS Ľubovňan. Ten postupne prezentoval rusínske spevy a tance z obcí Jakubany, Šambron, Čirč a Kyjov. Paletu rôznych zvykov a tradícii postupne rozširoval i goralskými a cigánskymi spevmi a tancami. V programe nechýbali ani tradície z regiónov Šariš a Zemplín a tak si každý prišiel na svoje.

Obohatením programu „A tam na jarmoku“ boli aj hostia. Ako prvá vystúpila na scéne veľká osobnosť rusínskej ľudovej kultúry Mária Mačošková, dlhoročná členka PUĽS-u, ktorá rozospievala publikum. Dokázala, že aj napriek pomerne vysokému veku ešte stále vie osloviť publikum.

Tradičné i netradičné ľudové nástroje predstavil ľubovnianskemu publiku druhý hosť programu multiinštrumentalista Michal Smetanka a pozdrav Ľubovňanu z neďalekej Kamienky prišli odovzdať i manželia Karašovci zo súboru Barvinok. Pieseň Živite ľudije v ich podaní rozospievala celú športovú halu a to aj tak ešte nebol koniec takmer trojhodinového maratónu folklóru.

V závere jubilantovi – folklórnemu súboru Ľubovňan odovzdali ocenenia postupne primátor mesta Ľuboš Tomko, riaditeľ Ľubovnianskeho osvetového strediska Martin Karaš a viacerí starostovia obcí okresu Stará Ľubovňa.

Veľa ďalších úspechov!

Na záverečnom slávnostnom posedení sa zúčastnili mnohí významní hostia, ktorí aj takýmto spôsobom vyjadrili podporu a uznanie FS Ľubovňan. Prítomní sa veľmi dobre zabávali pri tónoch ľudových piesni v podaní ľudovej hudby FS Ľubovňan pod vedením Martina Kollára. Nuž teda ešte mnoho plodných rokov a krásnych vystúpení želáme folklórnemu súboru Ľubovňan.

Text a foto: Martin Karaš