Pomoc na priechodoch pre chodcov

n 1.12.2015 8:00 - Kysucké Nové Mesto

Na priechodoch pre chodcov pomáhajú aj pracovníci Údržby mesta. Pomáhajú chodcom bezpečne prejsť cez vyťažené úseky ciest v našom meste.

Dopravná situácia v našom meste je ako všetci vieme komplikovaná. Obyvatelia sa dlhodobo sťažujú na zhoršené podmienky prechádzania cez priechody pre chodcov v určitých častiach mesta.

Problematický priechod cez cestu

Veľké problémy s priechodom cez cestu dlhodobo pretrvávajú napríklad na hlavnej vstupnej ceste do mesta, konkrétne pri „Bielom Dome“, problémy s priechodom cez cestu sú na križovatke za železničným podjazdom smerom na Suľkov.

Bezohľadnosť vodičov

Problematických úsekov je samozrejme viac, na týchto prechodoch je však zvýšený pohyb detí navštevujúcich blízke základné školy. Spomínané úseky ciest sú v čase, keď deti chodia do školy, plné motorových vozidiel a deti sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu cez priechod cez tieto cesty. Situáciu sťažuje aj bezohľadnosť vodičov, ktorí ignorujú chodcov stojacích pri priechode a vôbec nezastavia, aby im umožnili prejsť cez cestu.

Pomáhajú pracovníci Údržby mesta

Situáciu na spomínaných dvoch nebezpečných priechodoch pre chodcov pomáhajú zlepšiť aj pracovníci Údržby mesta. V každom počasí, či prší, sneží alebo fúka stoja na prechodoch dvaja pracovníci, ktorí zastavujú premávku a pomáhajú chodcom bezpečne prejsť cez cestu. V neprehliadnuteľných reflexných vestách v prípade potreby vstúpi na vozovku a dostupnými pomôckami zastavia premávku na ceste.

Nebezpečných priechodov je viac

Priechodov pre chodcov, kde sú sťažené podmienky je v meste viacero. Dlhodobo nepriaznivá situácia je aj v skorých ranných hodinách na ceste pri stanici. Motorové vozidlá, ktorých je naozaj veľa, ignorujú chodcov čakajúcich pri prechode pre chodcov a vôbec im neumožnia prejsť cez cestu.

Zvýšené policajné hliadky

Táto situácia sa riešila aj na mestskom zastupiteľstve, kde bolo prisľúbené, že bude o pomoc požiadaná štátna polícia v podobe zvýšených hliadok. Situácia je však stále komplikovaná a zlepšenie je len minimálne.

Text a foto: Petronela Hercová