Viac foto v galérii

Plaváreň otvorí svoje brány

n 7.12.2015 15:21 - Bratislava V

Priaznivci plávania sa majú na čo tešiť. Už iba pár týždňov chýba do otvorenia novej plavárne v Petržalke na Tupolevovej ulici. Počas kontrolného dňa v závere novembra sme mali možnosť vidieť priestory multifunkčného objektu.

„Keďže bola Mestskej časti Petržalka poskytnutá dotácia vo výške pol milióna eur na výstavbu verejnej plavárne, dnes môžem vyjadriť spokojnosť s účelne vynaloženými prostriedkami. Stavba je moderná s krásnym interiérom a dôležitá je aj jej multifunkčnosť,“ zdôraznil riaditeľ odboru komunikácie BSK Peter Húska. „Kým nebudú opravené tri mestské plavárne, ktoré sú pri stredných školách, budú môcť naši študenti bezplatne využívať práve plaváreň v Petržalke. Predbežná dohoda je, že 12% kapacity budú môcť využívať študenti a seniori,“ dodal Húska.

Bazény, sauny a tobogán

Plaváreň okrem 25-metrového plaveckého bazéna ponúka detský a zážitkový bazén s trykami, tobogán a má aj wellnesovú časť so saunovým svetom a reštauráciou s možnosťou príjemného posedenia. Prevádzka plavárne bude zabezpečená interným spôsobom, prostredníctvom 100%-nej spoločnosti mestskej časti – Športové zariadenia Petržalky.

„Po roku model interného prevádzkovania vyhodnotíme a podľa výsledkov budeme postupovať ďalej. Technologicky je stavba plavárne náročná, ale aj jej prevádzka je náročná. Obslužný personál bude tvoriť 20 – 25 pracovníkov a minimalistický model nákladov predstavuje cca 600-tisíc eur. Otváracie hodiny ešte nie sú definitívne dané, ale k požiadavkám budeme pristupovať flexibilne. Už teraz vieme, že dopoludňajšie hodiny budeme využívať na cielené športové aktivity cez športové kluby, školy a univerzity, ktoré sú na území Petržalky. Záujem už v tomto období je vysoký,“ informoval prednosta úradu Miroslav Štefánik.

Kedy bude k dispozícii?

„Predpokladaný termín veľmi neradi hovoríme, pretože aj ten pôvodný sme už presúvali. Stavba je hotová, boli sme zhotoviteľom vyzvaní na jej preberanie. V polovici decembra by sme mohli mať dielo kompletne prevzaté aj s projektovou dokumentáciou a s projektom skutočného vyhotovenia stavby. Následne dáme žiadosť o kolaudáciu na stavebný úrad. Vzhľadom na náročnosť stavby, štandardný proces trvá cca 1,5 – 2 mesiace. Počas kolaudácie už môžu bežať technologické skúšky stavby, a ak všetko pôjde hladko, tak v polovičke februára by mohla byť stavba spustená,“ doplnil prednosta.

Obľúbenejšie ako cyklistika

Keďže účastníkmi stavebného konania boli aj občania z dotknutých domov, ešte v začiatku stavby boli realizované viaceré zmeny na základe požiadaviek ľudí. „Na podnet ľudí sme dobudovali aj zvýšený počet parkovacích miest, ešte sme aj medzi stromami vybudovali parkovacie miesta a za tým účelom sme aj zjednosmernili Tupolevovu ulicu,“ zdôraznil prednosta na kontrolnom dni.

Ako vyplynulo zo septembrového prieskumu, v ktorom zisťovali stav voľnočasových aktivít v kraji, v rámci športových aktivít relaxačné plávanie predbehlo aj taký obľúbený šport, akým je cyklistika. Keďže plavární v Bratislave je akútny nedostatok, práve nová plaváreň v Petržalke bude zrejme veľkým magnetom.

Text a foto: (tea)