Žiaci základnej školy oprášili vianočné tradície

n 7.12.2015 8:54 - Bytča

Vianoce sú obdobím, keď cítime súdržnosť a svornosť nielen s blízkymi osobami, ale aj s miestom, kde sme sa narodili a kde žili naši predkovia. Väčšina škôl na Slovensku má pekný zvyk – oprašovať staré tradície, medzi ktoré patria aj tie vianočné a mikulášske, a to formou spoločných vystúpení či vianočných besiedok.

Na Vianoce a Mikuláša nezabudli ani na Základnej škole na Ulici mieru v Bytči. Mikulášske nádielky sa s nádejou očakávajú všade, nečudo teda, že na uja v červenom, ktorý ukrýva úsmev v bielej brade a dobroty vo veľkom vreci, čakali aj žiaci tejto školy. Dočkali sa ho.

Prišiel aj s anjelom a čertom a okrem povestného vreca s dobrotami doniesol ešte jeden darček. Presne podľa starej dávnej tradície – na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa, mali žiaci „neskúšací“ deň. Možno sa z neho tešili aj pani učiteľky.

List Ježiškovi

Ako Mikuláš prišiel, tak aj odišiel, ale Vianoce sa pre žiakov ešte len začnú. Aj teraz oprášili starý zvyk a rozhodli sa napísať Ježiškovi.

Na otázku, kam napísané listy odniesť, sa našla raz-dva odpoveď: Do Slovenského betlehema v Rajeckej Lesnej, ktorý vytvoril Jozef Pekara. Listy odniesli Ježiškovi dokonca ešte pred Mikulášom, a to 1. decembra.

Žiaci obdivovali majstrovské dielo Jozefa Pekaru, ktoré znázorňovalo život Ježiša Krista od zvestovania Márii, až po ukrižovanie a zmŕtvychvstanie.

Obdivuhodné na Slovenskom betleheme v Rajeckej Lesnej je, že je urobený v duchu stredovekých podmienok nášho slovenského ľudu od najchudobnejšej vrstvy cez strednú, meštiacku, až po šľachtu.

(uzk), foto: archív školy