Výstava jesenných prác v knižnici

n 2.12.2015 8:00 - Kysucké Nové Mesto

Knižnica v Kysuckom Novom Meste je priateľská ku mnhoým záujmových komunitám a tiež intenzívne spolupracuje s miestnými škôlkami a školami.

Aj vďaka tejto spolupráci si všetci, ktorí majú radi detskú tvorbu, môžu pozrieť výstavu na tému jeseň, ktorej autormi sú žiaci a ich učiteľky zo základnej školy Dolinský potok a Nábrežná. Jeseň je bohatá na farby a plody. Využili to žiaci ZŠ Dolinský potok a ZŠ Nábrežná so svojimi učiteľkami a vytvorili nádherné jeseňou zaváňajúce dielka.

Obdivovali práce

Priniesli ich do knižnice a zahrali sa na vystavovateľov. Využili priestor Malej galérie v knižnici a spoločne výtvarné práce nainštalovali na panely, regále či do klip rámov. „My knihovníčky sme sa nevedeli vynadívať. Výsledky práce žiakov nás zaujali nápaditosťou použitých materiálov a techník a občas aj svojou veľkosťou, precíznosťou a hravosťou. Sovy, slniečka, stromy, ulice či kompóty sú tiež výsledkom práce pedagogičiek A. Tomaníčkovej, J. Bandurovej, Z. Vojsovičovej a ďalších,” nadšene sa rozplývali knihovníčky.

Strom čitateľov

Tieto knihovníčky majú radi detskú tvorbu a tiež sa zapájajú a pripravujú pre deti rôzne podujatia, súťaže a iné zaujímavé činnosti. Tretiaci zo základnej školy Dolinský potok neváhali a jabĺčkami či hruškami s názvami obľúbených kníh vyzdobili aj Strom čitateľov.

Text a foto: Petronela Hercová