Aktívni seniori na Katarínskej zábave

n 29.11.2015 8:00 - Kysucké Nové Mesto

Seniori si aj tento rok užili Katarínsku zábavu, ktorú pre nich pripravili v Zariadení pre seniorov a Domove sociálnych služieb v Kysuckom Novomj Meste.

Ani tento rok nechýbala v ZpS a DSS na Štúrovej ulici tradičná Katarínska zábava. V stredu 25. novembra si tak seniori užili zábavu v ešte stále novotou voňajúcej  spoločenskej miestnosti. Starkí využili jednu z posledných možností na zábavu pred adventom a na Katarínu si poriadne zatancovali a zaspievali.

Vydarené podujatie − spoločné dielo

Nechýbala ani riaditeľka, ktorá všetkých prítomných privítala a ktorá sa hneď v úvode poďakovala všetkým zamestnancom zariadenia, ktorí sa pričinili o túto krásnu akciu. Či už to bol sociálny úsek, ktorý pripravil krásnu výzdobu spoločenskej miestnosti a tiež nádherne prestrel stoly alebo stravovací úsek, kde šikovné ruky pracovníčok napiekli chutné koláčiky a pripravili výborný punč. O čistotu a vhodné oblečenie pre starkých sa postaral zdravotný úsek, ekonomický úsek akciu finančne zabezpečil, upratovačky umyli okná a kompletne vyčistili spoločenskú miestnosť, ale poďakovanie patrilo aj všetkým ostatným, ktorí sa na akcii spolupodieľali.

Čítal sa aj ďakovný list

Zariadenie dostalo ako prejav vďaky ďakovný list od mamičky jedného chorého chlapca, ktorému zbierali vrchnáčiky z umelých fliaš a tak im tento list pani riaditeľka prečítala. Na veselici nechýbala výborná nálada, tanec a spev, a to od začiatku podujatia až do konca. Po celú zábavu spieval a hral na akordeón Zdenko Játi, ktorý sa postaral o výbornú náladu. Okrem tanca si seniori aj zaspievali a pochutili si na koláčikoch a vianočnom punči.

Text a foto: Petronela Hercová