Viac foto v galérii

Odborný seminár usmernil pracovníkov zdravotného úseku

n 4.12.2015 8:00 - Kysucké Nové Mesto

V zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb na Štúrovej ulici sa konal odborný seminár pre zamestnancov zdravotného úseku.

Seminár bol rozdelený na tri okruhy školenia s praktickými ukážkami zážitkových cvičení. Zamestnanci si na sebe vzájomne vyskúšali prijímanie stravy. Počas praktických cvičení absolvovali kŕmenie v nesprávnej polohe, ktoré bolo navyše veľmi rýchle a bez akejkoľvek vzájomnej komunikácie. Zámerom cvičenia bolo, aby opatrovateľky „zažili“ pocity klienta a vyvarovali sa nesprávnemu spôsobu podávania stravy.

(Ne)správne postupy

Samozrejme, pocity z takejto formy zaobchádzania počas praktickej ukážky boli negatívne. Zamestnanci, ktorí boli takouto formou kŕmení, sa cítili nepríjemne. Počas odborného seminára sa kolektív naučil aj ďalšie dôležité veci. Počas praktických cvičení bolo tiež poukázané na správny prístup a postup pri manipulácií s imobilným klientom a komunikáciu s ním.

Zamestnanci si vyskúšali najskôr nesprávny prístup a následne správny a potom porovnali pocity v cvičeniach. Účelom týchto „zážitkových“ cvičení bolo zainteresovať zamestnancov do dojmov a pocitov klientov, podporiť ich k empatickému správaniu, naučiť správnej manipulácií, polohovaniu a prístupu ku klientom.

Text a foto: Petronela Hercová