V Púchove prebehla jesenná deratizácia

n 1.12.2015 8:21 - Púchov

V poslednom novembrovom týždni prebiehala na verejných priestranstvách deratizácia. Mesto Púchov v dňoch 23. 11. – 29. 11. 2015 v meste na verejných plochách zelene realizovalo jesennú deratizáciu.

Táto je povinná zo zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskoších predpisov. 

Povinná deratizácia

Deratizácia je systém regulácie škodlivých myšovitých hlodavcov, vykonáva sa v súlade s prostredím a populačnou dynamikou jednotlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a s cieľom zabrániť ekonomických škodám, ktoré hlodavce spôsobujú.

Je dôležitá najmä z hľadiska hygieny, nakoľko hlodavce často rozširujú pre človeka nebezpečné choroby. Právnickým a fyzickým osobám stanovuje túto povinnosť legislatíva. Mestá majú zákonnú povinnosť zabezpečiť zamedzenie vzniku, šírenia a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov.

V opačnom prípade sa dopustia správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 150 – 20-tisíc eur. V čase deratizácie je potrebné myslieť najmä na svojich štvornohých miláčikov, ktorých majitelia by mali byť obozretní a sledovať zviera, čo ochutnáva pri prechádzke vonku.

Text a foto: (yel)