Deti zabojovali umením proti fajčeniu

n 4.12.2015 8:07 - Púchov

V celoslovenskej výtvarnej súťaži Rodina bez cigariet zaujali práce Terézie Gašpárkovej a Stanislavy Majerníkovej zo ZUŠ Púchov, ktoré spolu s ostatnými prihlásenými prostredníctvom farbičiek vyjadrili svoj negatívny postoj k fajčeniu a prezentovali svoj pohľad na zdravý životný štýl.

Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž v rámci svojho štvrtého ročníka našla víťazné dielo, ktorého autorom sa stal Marek Balog zo ZŠ Spišská Nová Ves. Spolu so Sofiou Rehákovou zo ZŠ a MŠ Dubnica nad Váhom si odniesli ceny, odmenených bolo celkovo prvých päť miest.

Víťazi súťaže

A pretože porota mala problém vybrať spomedzi veľkého počtu kvalitných prác len päť najlepších, rozhodla sa oceniť ďalších osem žiakov. Medzi nimi aj Teréziu Gašpárovú (12 rokov), ktorá zaujala linorytom spojeným s maľbou s názvom „Portrét fajčiara“ a Stanislavu Majerníkovú (12 rokov), ktorá využila rovnakú výtvarnú techniku a vzniklo dielo „Fajčenie mení podobu“. Obe žiačky navštevujú ZUŠ Púchov.

Štyri súťažné kategórie boli určené žiakom základných škôl, do tej poslednej, piatej, ktorej víťaza určilo internetové hlasovanie, sa mohol zapojiť ktokoľvek bez obmedzenia veku a prispieť maľbou, PC grafikou alebo fotografiou. Víťazi si ceny prebrali v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám.

Podpora protidrogových aktivít

„Cieľom súťaže je propagovať Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky a poukázať na závažný spoločenský problém užívania návykových látok medzi čoraz mladšou skupinou detí. Súťaž je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2015. Prevencia drog a drogových závislostí na základných školách sa vyskytuje zriedkavo, tým sa znižuje vek prvého styku detí s drogami. Chceme vyjsť v ústrety školským zariadeniam a zvýšiť mieru informovanosti detí,“ vyjadrili sa organizátori.

Text: (ssa), foto: archív súťaže