XXI. Okresná prehliadka duchovnej piesne už túto nedeľu

n 8.12.2015 8:16 - Stará Ľubovňa

Tradičnú atmosféru Vianoc priblíži divákom každoročná Okresná prehliadka duchovnej piesne, ktorá sa uskutoční 13. decembra v gréckokatolíckom chráme Matky Ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni.

Jej XXI. ročník zorganizuje Ľubovnianske osvetové stredisko v spolupráci s gréckokatolíckym farským úradom v Starej Ľubovni. Začiatok podujatia je naplánovaný na 13.30 hod. a hlavným hosťom tohoročnej prehliadky bude známa speváčka Anna Servická z Prešova.

Spevácke zbory a skupiny

V programe podujatia sa striedavo predstavia spevácke zbory a folklórne skupiny z okresu Stará Ľubovňa. Nebudú chýbať kolektívy z Čirča, Chmeľnice, Jakubian, Jarabiny, Kamienky, z Kolačkova, Novej Ľubovne, Plavča, Podolínca, Šambrona, z Údola, Veľkého Lipníka a zo Starej Ľubovne. Diváci sa môžu tešiť na prekrásne rozmanité koledy v podaní detí i dospelých.

Podujatie bude uvádzať Daniela Derevjaníková z Jarabiny a opäť sa naplno odhalí multietnický rozmer okresu Stará Ľubovňa. Organizátori srdečne pozývajú širokú verejnosť na spomínané podujatie, ktoré má spríjemniť atmosféru predvianočného obdobia.

Text a foto: Martin Karaš