Úľava pre motoristov: Most medzi Malinovom a Zálesím je konečne funkčný

n 7.12.2015 18:46 - Senec

Most nad Malým Dunajom spájajúci Zálesie a Malinovo opäť slúži motoristom i peším. Uzatvorili ho koncom februára, dôvodom bol havarijný stav a porušená statika.

Most si vyžadoval rozsiahlu rekonštrukciu. Týkala sa výrazne poškodeného jeho zvrška, porúch betónu a výstuže nosnej konštrukcie, spodnej stavby a najmä rímsovej časti. 
 

ZAUJME AJ: BRATISLAVA: V centre mesta Vianočná električka

„V rámci investičných aktivít to bola jedna z našich priorít,“ zdôraznil predseda BSK Pavol Frešo.

Po obnove sa zvýšila zaťažiteľnosť mosta. Vylúčil sa stredný pilier, na ktorom sa zachytávali nečistoty.

„Na rozdiel od pôvodného mosta je tu viditeľný chodník, na ktorom sa nemusíte tlačiť a dokonca by mal byť v budúcnosti súčasťou pripravovanej cyklotrasy,“ doplnil Frešo.

Opravený a rozšírený

Stavebné práce sa začali koncom júna 2015 a trvali 25 týždňov. Komplexne sa vymenila nosná konštrukcia a zvršok mosta vrátane vytvorenia mostných záverov na koncoch mosta. Pri rekonštrukcii sa prihliadalo aj na pomerne vysokú frekvenciu dopravy na moste.

„Podľa posledného sčítania v roku 2010 tu prešlo denne 6 500 áut a v súčasnosti je to určite ešte vyššie číslo,“ informoval generálny riaditeľ Regionálnych ciest Bratislava (RCB) Milan Valašik.

Rekonštrukciou sa preto rozšírila komunikácia a opravil sa povrch vozovky priamo na moste i na priľahlých úsekoch.

Celkové náklady dosiahli 512 800 eur bez DPH. Všetky finančné náklady boli hradené z rozpočtu BSK na rok 2015.

TASR, foto: TASR