Viac foto v galérii

Žiaci si spríjemnili popoludnie výrobou adventných vencov

n 29.11.2015 17:55 - Nové Mesto nad Váhom

V poslednú novembrovú sobotu žiaci Spojenej školy sv. Jozefa tradične vyrábali adventné vence. V tento deň nechýbalo aj zdobenie perníkov či pečenie vianočných oblátok.

„Myšlienka zorganizovať tvorivé dielne v sobotu pred prvou adventnou nedeľou vznikla pred štyrmi rokmi. Hlavným cieľom je stretnutie detí, rodičov a starých rodičov pri zmysluplnej činnosti,“ povedal predseda rodičovskej rady školy František Mašlonka.

Výroba adventného venca vôbec nie je zložitá a najmä ten, ktorý si mladé rodiny vyrobili sami, má oveľa hlbší zmysel. „Základom je korpus, môže byť pripravený z mäkkých brezových vetvičiek, ale môže byť aj zo sena, alebo si ho jednoducho zakúpite slamený či polystyrenový, s ktorým sa vám bude dobre pracovať,“ dodala riaditeľka Spojenej školy sv. Jozefa Eva Litváková.

Adventný veniec sa dokážete vyrobiť aj z kartónu. Vyrežte si kruh a obaľte ho jutovinou. Potom už len stačí dozdobiť vetvičkami a nasadiť štyri sviece. Výroba vlastného venca všetkým priniesla zábavu a potešenie.

Symbol nekonečna

Adventom voláme obdobie štyroch týždňov pred Vianocami. Prvá adventná svieca sa na venci zapaľuje prvú adventnú nedeľu. Každú ďalšiu adventnú nedeľu sa na venci zapaľuje o jednu sviečku viac, až nakoniec horia všetky štyri sviece.

Adventný veniec je síce kresťanským symbolom adventného obdobia, no historické pramene naznačujú, že kruh so sviečkami poznali už predkresťanské germánske kmene. Kruh mal symbolizovať nekonečno, Boha, ktorý nemá začiatok, ani koniec, zatiaľ čo sviečky a ihličie mali vyjadrovať túžbu po teple a svetle, túžbu po jari.

V Škandinávii sa počas zimy ľudia zvykli modliť k bohu svetla, aby vrátil slnko späť na zem, predĺžil dni a priniesol znova teplo. V stredoveku si kresťania túto tradíciu prispôsobili a adventné vence sa stali súčasťou kresťanskej prípravy na Vianoce. Žiaden boh slnka, ale Kristus, svetlo sveta.

Text a foto: (sm)