Novomešťania si pripomenuli výročie Ľudovíta Štúra

n 4.12.2015 17:50 - Nové Mesto nad Váhom

Rok 2015 sa nesie na celom Slovensku v znamení  ako rok Ľudovíta Štúra. Jeho výročie si uctila aj Poetická scéna Divadielka Galéria. Práve tejto významnej slovenskej osobnosti bolo venované literárno hudobné pásmo pod názvom „On zobudil zo sna národ svoj.“

O živote a diele Ľudovíta Štúra sa popísalo veľa. Nepochybne ide o výnimočnú osobnosť, oproti ďalšiemu množstvu osobností, ktoré sa podieľali na historickej ceste za svojbytnosť slovenského národa vydelenie jeho spoločnej územnej, jazykovej, kultúrnej a hospodárskej samostatnosti, ktorú si dnes užívame skoro ako samozrejmosť.

Návštevníci podujatia sa dozvedeli o významných udalostiach z jeho života. Vypočuli si menej známu Štúrovu poéziu, jeho život a dielo prezentovali novomestskí recitátori v umeleckom prednese. Podujatia sa zúčastnili aj viceprimátorky mesta Kvetoslava Hejbalová a Viera Vienerová.

Človek s obyčajnými radosťami, starosťami, ale aj slabosťami

Recitátorka Daniela Arbetová previedla účastníkov naplneným životom Ľudovíta Štúra, ktorý vzišiel zo skromných pomerov učiteľskej rodiny s pevným zázemím lásky, viery a zodpovednosti.

Z týchto morálnych základov sa rozvinul na osobnosť, ktorú právom považujeme za najväčšiu pre nás, Slovákov v 19. storočí. Národný buditeľ, novinár, jazykovedec, filozof, projektant našej budúcnosti, politik, organizátor národného života a ideál pre ďalšie pokolenia.

Zaujímavosti o Ľudovítovi Štúrovi

Na podujatí zazneli piesne v podaní Lukáša Trautenbergera a Kataríny Godálovej. Postavu mladého Ľudovíta Štúra stvárňoval recitátor Michal Bartek. Novomešťania mali možnosť spoznať Ľudovíta Štúra bližšie. Inak, ako len povinnú kapitolu z hodín slovenčiny, alebo nudné učivo, či obávanú maturitnú otázku.

Pásmo bolo prierezom života tohto velikána, dozvedeli sme sa, o jeho rodnej dedine o vrchoch, ktoré miloval, o vzťahu k rodine, ale aj o jeho láskach.

Text a foto: (sm)